Mälby Samfällighetsförening

Viägförening med 353 medlemmar i Torshälla, Eskilstuna kommun.

ReglerVälkommen här finns en del viktiga regler för Mälby SFF

Respektera hastighets skyltar

Boende inom området klagar ständigt på att det körs för fort. Tänk på att alla våra vägar utom Mälbyvägen, delas med ccyklister, lekande barn eller människor ute på promenad. Det är 30 km som gäller på större delen av våra vägar. Undantagen är Mälbyvägen och Vesterbergs väg, beroende på att där inte är Stadsplanerat.

Förbud mot larvfötter

All körning med fordon/maskiner som har band av metall, ex.vis grävmaskin, markborrmaskin eller liknande, är strängt förbjuden på våra asfalterade vägar. Förbudet gäller året om.

Förbud mot tung trafik

Förbud råder mot tung trafik. 37 ton totalvikt inkl.släp, samt max boggietryck på 8 ton. Man kan dock få dispens vid vissa tillfällen. Är det en tillfällig tung frakt kostar dispensen kr 2000. Vid en längre tids tunga frakter, ex.vis nybyggnation, kostar dispensen kr 10,000 och gäller då under byggtiden. Kontakta styrelsen via formuläret under "Kontakt" eller skicka ett mail på info@maelby.com Alla överskridanden av totalvikter utan dispens kommer att polisanmälas.

Motioner till Årsstämman

Motioner till årsstämman ska läggas eller postas till Kastanjevägen 3. Motionen ska vara undertecknad och vid fler än en fastighetsägare ska alla ägare skriva under. Motionen skall vara styrelsen tillhanda, senast den sista januari.

Fullmakt för ombud till Årsstämman

En medlem kan lämna fullmakt till annan medlem att representera denne under årsstämman. Fullmaktsformulär finns under fliken "Dokument". Man får bara ha en fullmakt per fastighet. Är det flera ägare till fastigheten, ska alla underteckna fullmakten. Är du osäker om detta, så kontakta styrelsen.


Viktiga mått för vägområde

Se till att inga grenar hänger ner eller att buskar eller träd, häckar m.m. håller rätt avstånd till vägen.

 

 

De senaste nyheterna

En vädjan från boende på Mälbyvägen efter 30-skyltar
Läs mera...
- - - - -
En vädjan från boende på Mälbyvägen efter 30-skyltar
Vi har tagit emot en vädjan från boende efter 30-skyltarna Läs mera...
- - - - -
Ny hemsida för Mälby SFF
Mälby SFF har fått en ny hemsida. Den gamla var Läs mera...
- - - - -
Mera nyheter

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
Kostnadsfördelning för Mälbyvägens asfaltering 2021
- - - - -
Moms på Samfälligheter?
- - - - -
Avtal andelar på Mälbyvägen
- - - - -
Mera dokument

Startsida | Kontakt | Nyheter | Dokument | Blank | Bra att veta | Om oss | Regler | Våra Föreningar | Vår Historia