Mälby Samfällighetsförening

Viägförening med 350 fastigheter i Torshälla, Eskilstuna kommun.

Mälbys historia


VälkommenHistorik över Torshälla-MälbyTorshälla-Mälby, eller som platsen också kallas, Torshälla Huvud, är en udde, vackert belägen vid Mälaren 4,5 km norr om Torshälla Centrum, Eskilstuna kommun. Udden och närliggande områden har en bebyggelse som består av omväxlande sommarstugor, permanentboende samt några jordbruksfastigheter.

Med nyttjanderätt ansvarar Mälby SFF för de flesta vägarnas sommar och vinterunderhåll inom området. Mälby SFF är alltså ingen markägare. Själva vägmarken ägs av någon av sommarstugeföreningarna. Då udden mynnar ut i Mälaren med norr-läge, har vi tillgång till grandiosa solnedgångar över sjön. Att sitta på vårt utsiktsberg och se solen gå ner över Västmanland och Mälaren, brukar ta andan av de flesta.

På 70-talet gjordes överenskommelser med dåvarande kommun som byggde Torshällas vattenverk under berget mellan Humlevägen och Åsvägen. Sommarstugeföreningarna byggde egna ledningar vilka kopplades till kommunalt vatten. Många kopplade på sina fastigheter. Toaletter och dusch m.m. gick ofta till en septitank och ev. infiltration. Före 70-talet var det givetvis utedass och liknande som gällde.

Området befinner sig i ett expansivt skede, med många nybyggnationer. Medlemsantalet i Mälby SFF är för närvarande 359 stycken. Kommunalt VA finns sedan några år tillbaka genom kommunens bolag, Eskilstuna Energi och Miljö AB (här på sidan kallad EEM). Sjövattenföreningarna påverkas inte, utan får fortsätta som vanligt i privat regi.

Önskar du upplysningar kring detta samt övrig info om Eskilstuna kommun, klicka här: www.eskilstuna.se

Ort och gårdsnamnet Mälby finns på åtskilliga platser i vårt land, bland annat på flera platser i Södermanland. Närmast inom kommunen finns också Jäders-Mälby. Torshälla-Mälby har fått sitt namn efter stora och lilla Mälby gård som var dominerande inom traktens lantbruk för ca 100 år sedan. Då gårdarna är belägna relativt långt från själva Mälby udde, har förmodligen området långt tillbaka, kallats för Mälbynäs. Ett annat namn som bland annat står på t.e.x. sjökorten, är Torshälla Huvud. Redan på 1600-talet omnämns "Torsillia Hüfwüd" i gamla skrifter. Under denna period användes Mälaren både sommar och vinter för frakter och persontrafik. Vintern färdades man ofta med släde eller isjakt. Carl den XI säger själv att han kört Kungsör-Stockholm på 6 1/4 timme medelst isjakt! Enligt gamla kartor fanns det då på Torshälla Huvud, en s.k. vägkrog där man kunde äta och värma sig

Troligtvis befann sig denna väg eller sjökrog, på västra sidan av Mälbyviken. Där finns smidda krampor som är inslagna i berget och det syns att dessa är väldigt gamla. Så någonstans utmed nuvarande Kastanjevägen, bör det ha funnits en träbyggnad för detta ändamål.

Då Mälarbaden och Väsbyviken, var tummelplats för dåtidens fabrikörer, grosshandlare m.m., blev Mälby en typisk sommarstugeidyll för dåtidens arbetarklass. På arrenderad mark, byggdes enklare sommarstugor redan på 20-30 talet. Några finns kvar än idag ganska oförändrade av tidens tand och givetvis målade med Falu rödfärg.

Vägar fanns inte, utan man fraktade sitt byggmaterial på smala stigar inom området. Ofta med cykel. I början av 50-talet var udden relativt utbyggd och markägarna med Mälby gård i spetsen sålde marken till sommarstugeföreningarna som i sin tur arrrenderade ut tomterna till fastighetsägarna. Så småningom beslutades att stycka av tomterna och sälja dem till stugägarna. Enligt uppgift sattes ett generellt pris på kr 200 per tomt, medan de tomter som låg vid sjön, fick betala kr 250! Vilket vid denna tid var en ordinär månadslön för en arbetare .Det var ändå mycket pengar vid denna tid och att för en vanlig arbetare, låna pengar via bank var på denna tid väldigt sällsynt.

Inom området finns förutom Mälby SFF, som har ansvaret för ca 12 km gator och väg, också flera stugeföreningar vilka äger och ansvarar för grönområden, flera badplatser samt båtbryggor. I praktiken är dessa föreningar knutna till planområden som Mälby Västra, Mälby Östra samt Skräddartorp.

Mälby förfogar också över en fotbollsplan, Boulebana, egen festplats och åtskilliga badplatser och båtbryggor. Allt förvaltas av ovan nämnda sommarstugeföreningar. Dessutom har Mälby begåvats med en egen fyr som går under namnet Torshälla Huvud. Denna som är fullt fungerande ägs och förvaltas av Sjöfartsverket.

Redan från 50-talet började vägföreningar att bildas och man startade en stor vägförening som fick namnet Mälby-Ängsholmens vägförening. I slutet av 90-talet kom signaler från staten, att man ville ha en bättre juridisk status på dessa föreningar. Dessutom ansågs de flesta vägföreningar vara för stora. Resultatet blev att Mälby-Ängsholmens vägförening splittrades i tre delar, Mälby SFF, Ängsholmens SFF samt Lisselängens SFF. Nya lagar om föreningar gjorde att s.k. samfällighetsföreningar som förvaltar gemensamhetsanläggningar blev den nya formen för Mälby att bedriva skötsel av vägarna.

År 2000 gjordes en ny anläggningsförättning som vann laga kraft i augusti och Mälby samfällighetsförening bildades med 320 medlemmar. I en samfällighetsförening är det fastigheten som är tvingande inskriven som deltagare. Ägaren är således bara ett namn med rösträtt och en postadress. Man kan säga att fastigheten ligger som borgen för föreningens ekonomiska åtaganden. Utgifterna fördelas efter ett fastställt andelstal som i stort sett är lika för de flesta utom lantbruksfastigheterna, obebyggda tomter och sommarbostäder.

Mälby SFF:s gemensamhetsanläggning är vägarna, som dock förvaltas enbart med nyttjanderätt. I anläggningsbeslutet står noggrant skrivet vilka vägar Mälby SFF har nyttjanderätt till. Vissa vägar klassas som "tomttillfarter" och ingår därmed inte i föreningen. Vissa vägar är också av olika skäl, undantagna i vad som gäller vinterunderhåll. Mälby SFF ansvarar också för hela Mälbyvägen, fram till Mälarbadsvägen. Kostnaderna för denna fördelas sedan med dels Ängsholmens SFF och Lisselängens SFF.

För vissa vägar utgår statsbidrag vilket gör att vägarna får användas av allmänheten. Dock anses vägarna som enskilda eftersom de förvaltas av en förening. Även trafikskyltar, vägtrummor m.m. ägs av föreningen som också ansvarar för diken, slyröjning etc. Med andra ord så får vi alltså själva betala för t.e.x. åverkan. Som upplysning kan nämnas att de två 30-skyltarna nere vid Mälbyviken som står på s.k. "suggor", kostar 6000 kr per styck.

Bredvid Mälbyvägen finns också en gång och cykelväg. Denna sköts och ägs av kommunen utom de ca 200 m som går från Bussrondellen till Mälbyviken. Denna del sköts av Mälby SFF.

Viktiga beslut och fastställande av uttaxering göres på Mälby SFF årstämma, som inträffar varje år någon gång mellan 15 mars och 15 april. Alla medlemmar har generellt sett en röst, men det finns undantag beroende på vilken fråga som kommer upp. Intresserade kan läsa på mera i "Lagen om Samfälligheter" från 1972. Går att Googla efter. Även "Anläggningslagen" från samma år kan vara intressant att ta del av.

Tveka inte att kontakta styrelsen om ni har frågor. Anvämd gärna den färdiga mallen under fliken "Kontakt".

 

 

De senaste nyheterna

Ytterligare sopning på vägar
Hej, Vi har tidigare meddelat att de "stora" vägarna har sopats Läs mera...
- - - - -
Bokföringsrapporter jan-mars 2024
Hej, Balans och resultatrapport för Mälby SFF finns nu upplagda på Läs mera...
- - - - -
E-fakturor
Hej igen, Av någon anledning försvann texten om E-fakturan. Detta med E-faktura Läs mera...
- - - - -
Mera nyheter

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
Konstituerande protokoll 14 maj 2024
- - - - -
Resultaträkning jan-mars 2024
- - - - -
Resultat Mälbyvägen jan-mars 2024
- - - - -
Mera dokument

Startsida | Kontakt | Nyheter | Dokument | Bra att veta | Fakta | Om oss | Regler | Våra Föreningar | Vår Historia