Mälby Samfällighetsförening

Viägförening med 350 fastigheter i Torshälla, Eskilstuna kommun.

Bra att veta info
Denna sida innehåller information relaterad till föreningen.

Mälby SFF äger tre s.k. Domäner som används i olika internet sammanhang och E-post. Du ska kunna skriva in på din webbläsare, vilken som helst av dessa fär att komma till denna hemsida, Domänerna är: Maelby.com Maelby.se samt Mälby.com


Länkar till lagar relaterade till Samfälligheter

Lagen om Samfälligheter:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-19731150-om-forvaltning-av-samfalligheter_sfs-1973-1150/

Anläggningslagen:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/anlaggningslag-19731149_sfs-1973-1149/

Jordabalken:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/jordabalk-1970994_sfs-1970-994

Lantmäteriets karta

Denna karta kan du scrolla med musen för att få detaljförstoring. Den går också att ställa in på olika sätt, bl.a. med tomtgränser och sattelitfot. Klicka på den lilla markören högst upp till höger.
https://minkarta.lantmateriet.se/


Mälbyvägens slitageavtal med Ängsholmen och Lisselängen

Ängsholmen och Lisselängen använder Mälbyvägen genom ett slitageavtal. Detta avtal bygger på andelar som Lantmäteriet har bestänt. Sammanlagt har vägen 409 andelar, varav Mälby har 289.

Ängsholmen har 45 andelar till södra Ängsholmsvägen samt 75 andelar till Skarvvägen, totalt 115 andelar

Lisselängen har5 andelar fram till Annerovägen

Mälby SFF som är huvudman för vägen, bestämmer vid årsstämman, kostnaden för andelaen. Eftersom det utgår både staligt och kommunalt bidrag on ca 45 tkr årligen, har kostnaden för andelarna de senaste åren varit 100 kr. Det innebär att Mälby betalar 28,900, Ängsholmen 11,500 samt Lisselängen kr 500.

Regler om vem som får skylta

Eftersom Mälby är klassad som tätort, gäller lite olika bestämmelser avseende skyltuppsättning. Kommunen är den som bestämmer i trafiksäkerhetsfrågor.

Trafiknämnden eller Länstyrelsen beslutar:
Väjning, Stopp, Hastighet samt Parkera eller stanna. Vissa Förbud och Påbudsmärken, exempelvis Påbjuden körriktning,Förbud mot infart, Fordonstrafik förbjuden.

Enskild väghållare kan besluta:
Motorfordonstrafik förbjuden, Största tillåtan längd bredd eller vikt.
Farthinder, fysiska åtgärder, Varningsmärken, vissa förbuds och påbudsmärken, Vägvisning inom området.

Gatunamnsskyltar:
Kommunen ansvarar för inköp och uppsättning av nya/ändrade gatunamn som beslutats i namnberedningen (Eskilstuna), därefter tar väghållaren över alla framtida underhåll och inköp av nya skyltar. Väghållarenhar även ansvar för gatunamnsskyltar på befintliga vägar.

 

 

De senaste nyheterna

Introducerande av e-faktura
Hej, Vi gar nu fått klart med implementering av funktion med Läs mera...
- - - - -
Preliminära rapporter för 2023
Vi vill meddela att preliminära rapporter nu finns tillgängliga under Läs mera...
- - - - -
Ett inlägg från vår ordförande!
Vi har sedan 1 november 2023 en ny väg-entreprenör! Mälby Läs mera...
- - - - -
Mera nyheter

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
Ränteavdrag som kan göras 5 år bakåt retroaktivt
- - - - -
Ränteavdrag för deklarationen 2024
- - - - -
Prel. Resultat 2023
- - - - -
Mera dokument

Startsida | Kontakt | Nyheter | Dokument | Bra att veta | Fakta | Om oss | Regler | Våra Föreningar | Vår Historia