Mälby Samfällighetsförening

Viägförening med 353 medlemmar i Torshälla, Eskilstuna kommun.

Föreningsinfo


Välkommen

Styrelsen för Mälby Samfällighetsförening 2023

Ordförande: Susanne Boy-Löjdquist Vald 2022 på 2 år. Bild på vår ordf.till höger.
Kassör: Åke Lindmark Vald 2021 på 2 år
Sekreterare: Bengt Eklund Vald 2022 på 2 år
Vägansvarig: Kjell Olofsson Vald 2021 på 2 år
Ledamot: Johnny Andersson Vald 2022 på 1 år
Suppleant: Thomas Löjdquist Vald 2022 på 1 år
Suppleant: Peter Marchione Vald 2022 på 1 år
Revisor: Torbjörn Jansson Vald 2022 på 1 år
Revisorsupp: Liselotte Källberg Vald 2022 på 1 år
Valberedare: Anders Thörnberg Vald 2022 på 1 år
Valberedare: Patrik Bihler Vald 2022 på 1 år


Styrelseledamöter väljs på 2 år och delar upp befattningar internt varje år. Styrelse ordföranden väljs dock på 1 år av årsmötet.

Övriga upplysningar

Väghållare: Firma Benn Andersson
Redovisning: Catharina Ohlin, Redovisningskraft
Bank: Sparbanken Rekarne AB, Eskilstuna
BankGiro: 5853-1005
Organisationsnr: 717 907-0623
E-post: info@maelby.com
Hemsida: maelby.com
Fastighetsregister "Webbväg": Matriset Oy, Finland

Vårt register uppdateras av Lantmäteriet 4 ggr per år
Vi är medlem i Riksförbundet Enskilda Vägar
Vi är ansvarsförsäkrade hos Länsfärsäkringar för 2000 000 kr

Vägar som förvaltas av Mälby SFF

Mälby SFF ansvarar för 12 km väg inom Mälby och Torshälla Huvud enligt följande: Apelstigen, Aspvägen, Björkvägen, Ekvägen, Furustigen, Flädervägen, Humlevägen, Kastanjevägen, Körsbärsstigen, Kolarbacken, Lindstigen, Lönnvägen, Mistelvägen, Måbärsvägen, Mälbyvägen inkl. bussrondell, Nyponstigen, Olvonvägen, Oxbärsvägen, Oxelvägen, Pilstigen, Päronvägen, Skräddartorpsvägen Nord och Syd, Syrénvägen, Rönnbärsvägen, Tibastvägen, Vesterbergs väg och Åsvägen.

 

 

De senaste nyheterna

En vädjan från boende på Mälbyvägen efter 30-skyltar
Läs mera...
- - - - -
En vädjan från boende på Mälbyvägen efter 30-skyltar
Vi har tagit emot en vädjan från boende efter 30-skyltarna Läs mera...
- - - - -
Ny hemsida för Mälby SFF
Mälby SFF har fått en ny hemsida. Den gamla var Läs mera...
- - - - -
Mera nyheter

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
Kostnadsfördelning för Mälbyvägens asfaltering 2021
- - - - -
Moms på Samfälligheter?
- - - - -
Avtal andelar på Mälbyvägen
- - - - -
Mera dokument

Startsida | Kontakt | Nyheter | Dokument | Blank | Bra att veta | Om oss | Regler | Våra Föreningar | Vår Historia