Välkommen till Skärets Samfällighetsförening ga:2Föreningen som bildades 2015 en samfällighetsförening vars syfte är att sköta och underhålla grusvägarna i Skäret.

Genom bildandet av en samfällighetsförening får medlemmarna större inflytande på den framtida utvecklingen i Skäret. Vi kan, gemensamt vara en remissinstans och därmed påverka kommunens framtidsplaner för vårt område.

Grönt är skönt

Växtlighet och fri sikt intill våra vägar är en angelägenhet för oss alla. För att skapa en trygg trafikmiljö håll undan växtlighet längs vägar och i korsningar. Se Regler för växtlighet Höganäs kommun.
https://www.hoganas.se/Invanare/bygga-bo-och-miljo/boende/ditt-ansvar-som-fastighetsagare/klipp-hacken---radda-liv/

Se även extra information kring växtlighet under dokument.


Adressen till dessa sidor är: www.samfallighet.com/skaret-ga2

 -----
Styrelsens inloggning till Webbväg
Logga in med förbättrad säkerhet

 

De senaste nyheterna

Årsmöte
Årsmöte lörd 20/7 kl 11.00 på fotbollsplanen, Grytvägen. Varmt välkomna! Läs mera...
- - - - -
Styrelsen, kontaktuppgifter 2018 / 2019
Styrelsen, kontaktuppgifter 2017/2018 Nu kan du ladda ner ett blad med Läs mera...
- - - - -

Läs mera...
- - - - -
Mera nyheter

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
Rensning växtlighet
- - - - -
Verksamhetsberättelse
- - - - -
Balansräkning 2018
- - - - -
Mera dokument