Välkommen till Skärets Samfällighetsförening ga:2Föreningen som bildades 2015 en samfällighetsförening vars syfte är att sköta och underhålla grusvägarna i Skäret.

Genom bildandet av en samfällighetsförening får medlemmarna större inflytande på den framtida utvecklingen i Skäret. Vi kan, gemensamt vara en remissinstans och därmed påverka kommunens framtidsplaner för vårt område.

Grönt är skönt

Växtlighet och fri sikt intill våra vägar är en angelägenhet för oss alla. För att skapa en trygg trafikmiljö håll undan växtlighet längs vägar och i korsningar. Se Regler för växtlighet Höganäs kommun.
https://www.hoganas.se/besok--upplev/flytta-hit/boende/ditt-ansvar-som-fastighetsagare/klipp-din-hack---radda-liv.html


Se även extra information kring växtlighet under dokument.


Adressen till dessa sidor är: www.samfallighet.com/skaret-ga2
 
Bilagor:
- Kallelse årsmöte 2021 (docx-fil 20,84 kt)

 

 -----
Styrelsens inloggning till Webbväg
Logga in med förbättrad säkerhet

 

De senaste nyheterna

Årsmöte 2021
Årsmöte lör 24/7 2021 kl 10.00 på fotbollsplanen, Grytvägen. Varmt Läs mera...
- - - - -
Mera nyheter

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
Protokoll årsmöte 2021-07-24
- - - - -
Budgetförslag 2022
- - - - -
Kallelse årsmöte
- - - - -
Mera dokument