Långasands Samfällighetsförening

Välkommen till Långasands samfällighetsförenings hemsida.


Långasands samfällighetsförening ansvarar för vägar och allmän platsmark i Långasand och delar av Eftra i Falkenbergs kommun.

Den 14 juli 2019 hade vi årsmöte i samfällighetsföreningen. Du kan se protokollet från årsmötet under fliken dokument på denna hemsida.
Du loggar in med
Användarnamn: langasandboende
Lösenord: marsten

Enligt beslut på årsstämman i juli 2018 så har vi kommit igång med första etappen av bygget av en gångstig utmed Långasandsvägen. Vi har börjat vid parkeringen vid havet och grävarbetena sträcker sig upp till fotbollsplanen. På årsmötet den 14 juli 2019 så fattade stämman beslut om fortsatt projektering och genomförande av etapp två av gångstigen som är tänkt att sträcka sig upp till Tjäderstigen.
Under dokumentfliken kan de läsa mer om det förslag styrelsen lade fram och som stämman fattade beslut om.

Det framfördes åsikter på årsstämman om att det behöver tydliggöras att det är en gångstig som byggs, inte en cykelväg. Naturligtvis är små barn välkomna att cykla där i sällskap med gående vuxna.

 -----
Styrelsens inloggning till Webbväg
Logga in med förbättrad säkerhet

 

De senaste nyheterna

Årsstämma
Kallelse till årsstämma i Långasands samfällighetsförening Datum: söndagen den 14 juli Läs mera...
- - - - -
Guidning om biologisk mångfald i Långasand
Söndagen den 14 juli 2019, kl 15.00 Guidning med Krister Läs mera...
- - - - -
Rensning av bäcken
Nu i september har rensningen av bäcken påbörjats enligt beslutet Läs mera...
- - - - -
Mera nyheter

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
PP Årsstämma 190714
- - - - -
Protokoll Årsstämma 190714
- - - - -
Resultaträkning och balansräkning 2018-2019
- - - - -
Mera dokument

Startsida | Kontakt | Nyheter | Dokument | Information | Styrelsen | Våra vägar