Långasands Samfällighetsförening

Här nedan hittar du information om andelstal och avgifter i vår förening.

Lantmäteriet fastställer vilket andelstal en fastighet ska ha i den lokala vägföreningen/samfällighetsföreningen.

En tomt har andelstal 3

Ett fritidshus har andelstal 5

Åretruntboende har andelstal 10

Nya tomter på Vesslundavägen har andelstal 2 eftersom de ingår i två vägföreningar.

Alla fastigheter måste betala en årsavgift till vägföreningen.
Årsavgiften är just nu 160 kr/andel.
Har du andelstal 5 är din årsavgift 5x160 kr=800 kr
Årsavgiften faktureras i november men räkenskapsåret är den 1/5 till den 30/4.

Om man bebygger sin tomt förändras andelstalet från 3 till 5.

OBS!
Vid förändringar av andelstal (byggnation, åretruntboende) tar fastighetsägaren kontakt med folkbokföring och lantmäteri.
Styrelsen plockar alla uppgifter från officiella register.

Om man är åretruntboende så ersätter kommunen fastighetsägaren med 40% av årsavgiften till vägföreningen.

Tänk på att hålla fri sikt enligt bilden nedan om du bor på en hörntomt.

 

 

De senaste nyheterna

Ändring av kommunalt bidrag till helårsboende
Kultur-, fritids- och tekniknämnden i Falkenbergs kommun har beslutat att Läs mera...
- - - - -
Asfaltering
Nu ligger det ny asfaltbeläggning på Tjäderstigen, stora delar av Läs mera...
- - - - -
Rensning av bäcken
Nu i september har rensningen av bäcken påbörjats enligt beslutet Läs mera...
- - - - -
Mera nyheter

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
Protokoll Årsstämma 210727
- - - - -
Budget 2021-2022
- - - - -
Resultaträkning och balansräkning 2020-2021
- - - - -
Mera dokument

Startsida | Kontakt | Nyheter | Dokument | Information | Styrelsen | Våra vägar