Betsede Samfällighetsförening

Kontaktuppgifter - Betsede Samfällighetsförening
Styrelsens ledamöter valda vid årsstämman 2017

Ordinarie ledamöter


Ordförande
Mattias Fransson, 073-07 72 044


Sekreterare
Patrik Jansson, 079 – 34 88 343


Ansvarig Ekonomi
Tobias Larsson, 0708-44 30 94


Ansvarig vägar
Christian Darenhill


Ansvarig för båtbryggor och båtplatser
Kjell Winkfield, 070 823 60 47


Ansvarig stränder och grönområden
Hennie Ekelund


Suppleanter

Vägar
Johan Rimmerfelt, 070 345 69 19

Stränder och grönområden
Johanna Tengzelius

Båtbryggor och båtplatser
Christian Strandberg, 070-792 15 30


Övriga

Webbansvarig för www.samfallighet.com/betsede samt www.betsede.se
Patrik Jansson

 

 

De senaste nyheterna

Inga nyheter publicerade.
- - - - -

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
Stämmoprotokoll 2019 justerat
- - - - -
Förvaltningsberättelse 2019 samt budgetförslag 2020
- - - - -
Resultatrapport 2019
- - - - -
Mera dokument

Startsida | Kontakt | Nyheter | Dokument | Anmälan ägarbyte | Historia | Stadgar etc. | Verksamhetsområden