Betsede Samfällighetsförening

Betsede Samfällighetsförening - Välkommen

26 April 2021


Hej

Årets "papperstämma" har nu avslutats och vi vill passa på att tacka alla för de inkomna svaren.

Ungefär 35 svar har inkommit.

Justeringsmännen ska nu få gå igenom svaren.

Andelen som accepterat besluten är sådant att styrelsen kan planera in ett konstituerande möte inom kort.

På återhörande.

Mvh
Styrelsen
06 Mars 2021


Hej


Vi hoppas att ni mår bra under rådande omständigheter.

Styrelsen har genomfört sitt sista möte inför stämman 2021.

Styrelsen har vid styrelsemötet den 23e februari beslutat att årets stämma genomförs likt 2020, d.v.s. utan något fysiskt möte.

Vi följer myndigheternas rekommendationer och värnar våra medlemmars hälsa.

Årets stämma hålls därför som en ”pappersstämma”. Kallelse kommer att sändas ut inom kort.


I övrigt har vi diskuterat och beslutat:

- Sand kommer att levereras till stränderna

- Vägarna kommer att hyvlas, dammbindas och få nytt slitlager

- Vi kommer att ta in offerter för att dika ur delar av området. Det
kommer även ligga ett budgetförslag till stämmohandlingarna ang.
detta. Givet rimliga offerter och accept på stämman hoppas vi att
kunna genomföra diktning.

- Nuvarande avtal för vinterväghållningen har löpt och föreningen
kommer att handla upp ett nytt avtal.

- Tyvärr ingen gemensam fixardag 2021.

- Ej heller något arrangerat midsommarfirande.

- För att undvika förra årets parkeringskaos vid yttre stranden
avser vi ställa ut naturstenar till gräsytorna och grusytan. Detta
tillsammans med bättre skyltning är ett första steg. Förbättras
inte situation får vi utvärdera fler alternativ.Mvh

Styrelsen


18 NOVEMBER 2020


Hej

Vi hoppas att ni håller er friska i dessa corona tider.


Sammanställningen av de inkomna svaren från årets "pappersstämma" är nu klar och presenterad för justeringsmännen.

För stämman 2020 ser det ut likt följande:

- 31 st ”Ja vi accepterar alla besluten”

- 2st med frågan om vart protokollet kunde hittas, styrelsen svarade varefter något svar från de boende aldrig inkom.

- 0 st "Nej – vi accepterar ej..."


Utöver detta inkom ett (1) st e-brev efter den 31a oktober.

Sammanställningen ovan ger vid handen att samtliga beslutspunkter i protokollet vid stämman 2020 accepterats.

De fastigheter som önskade vänta till efter stämman 2020 med sin årsavgift kommer nu att erhålla sin faktura inom kort.

Det justerade protokollet kommer att laddas upp på hemsidan.

Vi tackar alla för ert tålamod under rådande omständigheter.


Mvh

Styrelsen

06 NOVEMBER 2020

Hej

Vi har haft en del bekymmer med www.betsede.se och kommer under en tid framöver istället publicera dokument och information på denna sida.

Sidan hostas av Matriset som även tillhandahåller tjänsten "WebVäg" vilken föreningen använder för debiteringslängder, bokföring och fakturering.

Även Aspviks samfällighet använder Matrisets tjänst för sin hemsida och har så gjort under ett flertal år.

Vi har försökt att återskapa informationen som fanns tillgänglig på betsede.se, men samtidigt skalat ned något.

Stämmohandlingar finner ni under fliken "Dokument" som är lösenordsskyddad.

För att komma åt dokumenten måste ni ange både ett användarnamn och lösenord.

För att förenkla (tills dess att nytt utskick görs nästa år) är det samma ord för både användarnamn och lösenord.

Både användarnamn och lösenord är exakt samma ord (med versaler och gemener) som det tidigare lösenordet till www.betsede.se (stämmohandlingar etc.). Ni hittar lösenordet på det senaste pappersutskicket eller föregående års kallelser.

Sannolikt kommer wwww.betsede.se att stängas ner, men föreningen håller kvar domänen betsede.se.


Mvh
Styrelsen

06 OKTOBER 2020Utskick till medlemmar angående stämma 2020

Hej

Vi har nu postat ett utskick till medlemmarna angående stämman 2020. Betsede samfällighetsförening kommer att genomföra stämman på liknande sätt som Aspviks samfällighetsföreningen redan gjort med en “papperstämma” utan något fysiskt möte.

All dokumentation såsom budget 2020 etc. finner ni under fliken ”Styrelse & Årsmöten” och därefter ”Stämmoprotokoll och underlag till stämmor”. För lösenord vänligen se det kommande utskicket.

Mvh

Styrelsen

22 AUGUSTI 2020Parkering vid badplats samt stämmaVi hoppas att ni har haft en bra sommar.

På senaste styrelsemötet diskuterades bland annat den kommande stämman och sommarens ökade tryck på våra badstränder.

Kallelse till stämma är på gång. Betsede kommer använda sig av liknande upplägg som Aspvik.

Vad gäller stränderna diskuterades situationen med parkerade bilar vid framförallt den yttre badstranden.

Vill understryka att alla är välkomna till våra stränder och bryggor, men bilen ska lämnas hemma.

Båtägare har givetvis möjlighet, enligt skyltningen, att använda vändplanen för att lasta i och ur, men ska därefter flytta bilen från platsen. Att långtidsparkera är inte tillåtet. Vi har redan haft en situation där andra boende behövt nyttja vändplanen, men inte kunnat få tag i ägaren till den felparkerade bilen.

Det sista vi önskar är en olycka till vilken räddningstjänst inte kommer fram p.g.a. felparkerade fordon. Vi kommer därför att skärpa upp och förtydliga skyltningen vid yttre badstranden. Därtill se över vilka ytterligare åtgärder som kan sättas in skulle situationen inte förbättras.Mvh

Styrelsen
21 MAJ 2020Kapning av mindre träd

För en tid sedan kapades en del mindre träd vid den inre badstranden.De avklippta topparna och grenarna lämnades på marken för någon annan att ta hand om.Det är för oss oklart av vem eller varför någon tagit sig friheten att, utan beslut eller medgivande från styrelsen, hugga ner 1/3 av träden.

Känner sig någon träffad får man gärna kontakta styrelsen via betsede2014@gmail.com och berätta varför man kapat träden.

Träden gör nytta, inte bara genom att stadga upp strandlinjen utan även ge vindskydd mot stranden. Dessutom tillkommer de estetiska och biologiska aspekterna.

För att undvika missförstånd: det är inte tillåtet att tar ner träd, rensa ”sly” eller buskar på föreningens, kommunens eller allmän mark såvida inte styrelsen beslutat om det..

Slyröjning utmed våra tomtgränser och vägar är en annan sak. Detta är något som fastighetsägaren ska göra regelbundet på egen hand. Skulle så inte ske har samfälligheten lagstöd för att röja det som sträcker sig in mot vägområdet för att öka trafiksäkerheten.

Vad gäller träden vid inre badstranden kommer vi att beskära de “fulkapade” delarna ytterligare genom att ta bort tappar och skära in redan avsågade grenar så att de har en chans att valla över snittytorna. Från boende i området har föreningen dessutom, utan kostnad, erhållit skott för ersättningsträd som kommer att planteras i anslutning till de kapade träden.

Vi hoppas att dessa får stå i fred.

Mvh

Styrelsen

21 MAJ 2020

Fakturor och e-post

Ni bör inom de närmaste dagarna erhålla den sedvanliga fakturan från samfälligheten.

I denna finns tre önskemål från styrelsen

1. Var noga med att ange korrekt nummer i ”meddelande” vid betalning, se fakturan när den väl kommer.

2. Betalning samma dag som fakturan förfaller. Antingen manuellt eller ange i förväg betaldatum = förfallodag i er internetbank, detta underlättar för kassören.

3. För att framöver kunna sända information och fakturor per e-post (likt Aspvik) ber vi er ni mailar ert fastighetsnummer, namn och aktuell epost till betsede2014@gmail.com

Det sista skulle bespara föreningen ett par kronor i porto varje år. E-posten kommer inte att ersätta uppdateringar på hemsidan utan är endast en kanal som används i enstaka fall.

Med vänlig hälsning

Styrelsen


21 MAJ 2020

Återstående saltning av Skogsleden

Kommer att ske inom den närmaste veckan eller två eftersom detta avsnitt inte togs med vid hyvlingen och dammbindningen tidigare.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

21 APRIL 2020Sladdning av vägarna

Under vecka 20 alt 21 kommer vägarna att hyvlas och dammbindas.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

21 APRIL 2020Fixardagen 2020 inställd

Den gemensamma fixardagen som brukar hållas i början av maj måste vi tyvärr ställa in i år på grund av rådande Covid19 pandemi. Jättetråkigt men vi behöver följa de rekommendationen som finns angående folksamlingar.

Vi hade inga större arbeten planerade i år, förra året fick vi gjort massor. Så fort Garden Store har fått in vårens redskap kommer vi att ställa ut en omgång på både inre och yttre stranden, då kan vi alla hjälpas åt att fixa lite när andan faller på, räfsa, sopa, rensa ogräs mm.

Angående den havererade badbryggan på inre stranden har vi tagit in offert och undersöker nu vad som behöver göras. Om någon har bra kontakter vidarebefodra gärna till styrelsen så snart som möjligt. Och uppmana era barn och ungdomar att inte gå ut på bryggan, den är inte säker som den ligger nu!

Trevlig vår hälsar styrelsen

21 APRIL 2020Hej

Vänligen se nedan information från Martin Sääf samt Sophie Dahllöf ang. det pågående planeringsarbetet för Aspvik.Från Martin Sääf ordf. Aspviksvägens samfällighet:

Styrelsen för Aspviksvägen har tidigare träffat kommunens planhandläggare, och vi lämnade då en del information till varandra. Värmdö kommun har som inriktning att ta över Aspviksvägen i samband med den planerade nybyggnation, som en del i planarbetet. Styrelsen kommer att följa upp läget med kommunen, och vi återkommer med mer information.

Länk till Aspviks samfällighet (öppnas i nytt fönster)

Beskrivning av kommunens planarbete (länken öppnas i nytt fönster)Från Sophie Dahllöf, Projektledare, Mark- och exploateringsavdelningen, Värmdö kommun:

Vi vill gärna ha hjälp av er att sprida denna information till de boende i Aspvik, Räknäs och Näset. Vi är tacksamma om ni kan dela med är av denna information genom era respektive kanaler.

Vi vill informera om att vi har börjat med naturvärdesinventering av området som en del av detaljplaneläggningen. I detta ingår en fågelinventering, hasselsnoksutredning och en inmätning av skyddsvärda träd. Utredningen kommer utföras av konsultfirman Ekologigruppen under april -maj. Trädinmätning kan komma även att ske på privata fastigheter. Vi kommer dock att skicka ut brev till de berörda fastighetsägare med närmare information.

Om ni har frågor gällande naturinventeringen vänligen vänd er till Värmdö kommuns kommunekolog Gundula Kolb.

Har ni frågor gällande detaljplaneprocessen vänligen kontakta Sten Hammar eller Jenny Beijar.

Vid övriga frågor kan ni kontakta projektledare Sophie Dahllöf. Email:

fornamn.efternamn@varmdo.se eller telefon via servicecenter 08-570 470 00.

På kommunens hemsida kan ni läsa mer om detaljplaneläggningen:

Detaljplan

Telefon direkt: 08-570 472 51

sophie.dahllof@varmdo.seMed vänlig hälsning

Styrelsen

17E MARS 2020Det ligger roddbåtar på inre stranden som har legat där under en längre tid. Båtar ska ej förvaras vid stränderna utan bör flyttas till egen tomt. Om de inte flyttas kommer de att omhändertas i samband med fixardagen i början på maj.

Om ni vet vem båtarna tillhör hör av er på 0739-993600 eller prata med ägaren ifråga. OBS! gäller ej kanoterna som tillhör samfälligheten.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

16E MARS 2020Årsstämman för Betsede samfällighet i Mars är uppskjuten.

Med den situation som just nu råder med Coronaviruset har styrelsen för Betsede samfällighet beslutat att skjuta upp den planerade årsstämman.

För att underhållet av området ska kunna fortgå önskar vi likt tidigare fakturera en oförändrad avgift om 3750 kr / full andel.

Då beslut om debiteringslängd egentligen ska ske under stämman finns möjligheten att opponera sig mot ovan. Ni kan därmed skjuta upp debiteringen av er fastighet.

Skriv då till betsede2014@gmail.com och meddela: “Jag önskar ej bli debiterad för fastigheten (din fastighetsbeteckning) tills dess att beslut om debiteringslängd tagits vid stämman”

Senast den 31 mars 2020 vill vi ha ert svar, därefter sker debitering likt 2019.

Styrelsen har ambitionen att höja avgiften något, men avvaktar med detta till dess att vi kan genomföra ordinera stämma och få ett stämmobeslut.

De motioner som inkommit kommer att avhandlas på den ordinarie stämman när denna väl kan hålls och får således vänta.

Det är ännu för tidigt att utlysa nytt datum, låt oss därför återkomma med ny kallelse när situationen klarnat.

Mvh

Styrelsen

MARS 2020Hej

Nu finns underlag till stämma på hemsidan under fliken “Styrelse & Årsmöten” och därefter sektionen “Stämmoprotokoll och underlag till stämmor”

Balansräkning 2019
Resultaträkning 2019
Förvaltningsberättelse 2019 samt budgetförslag 2020
Budget 2020
Motion 1: Röjning sly utmed väg
Motion 2: Avgift för uthyrning

Välkomna på årsmötet.Mvh

Styrelsen

NOVEMBER 2019

Uppdatering angående våra in- och utfarter mot Aspviksvägen


Västra (södra) utfarten

Styrelsen har tillsammans Trafikverket och PEAB inspekterat det asfalterade vägområdet i anslutning till infarten.

Detta gjordes i anslutning till asfaltering av Aspviksvägen samt iordningställande av den östra infarten för att utröna huruvida vi kunde nyttja resurserna till att även förbättra den västra infarten.

Tyvärr bedömdes skicket på vägområdet för dåligt för att endast kunna lägga på ett nytt slitlager, därtill ansåg PEAB typen asfalt som skulle användas på Aspviksvägen inte lämplig för reparation/föbättring av västra infarten.

Därför beslöt styrelsen att inte åtgärda den västra infarten i nuläget.


Östra (norra) utfarten

Östra utfarten från Betsedevägen till Aspviksvägen är däremot klar och nya skyltar har även satts upp.

Utfarten ligger i en uppförsbacke upp mot Aspviksvägen. Den har ibland varit problematisk vid vinterväglag eftersom is och snö har gjort den svår att starta i efter ett stopp i uppförsbacke.

Nu har samfällighetens styrelse sett till att justera utfarten samt belägga denna med asfalt närmast korsningen. Arbetet utfördes under hösten efter intensiv insats av vår ordförande då den tilltänkta entreprenören tyvärr avsade sig uppdraget i sista minuten.

Styrelsen har även sökt och erhålligt bidrag från Trafikverket för viss del av arbetet.

I november färdigställdes utfarten med nya 30-skyltar och parkeringsförbudzon. De tidigare skyltarna kördes ner av ett tungt fordon vars ägare visade bristande intresse att återställa skadorna.Mvh

Styrelsen
DEN 07 OKTOBER 2019

Slyröjning och siktförbättring uppdatering


Hej

Slyröjning påbörjad måndagen den 7:e oktober och kommer att fortsätta under tisdagen med ytterligare röjning, uppsamling av sly och gräshögar utmed vägarna.

Mvh

Styrelsen

DEN 25 SEPTEMBER 2019

Slyröjning och siktförbättring uppdatering


Hej

Vi vill tacka er som röjt vid era fastighetsgränser under augusti och september.

Ett antal fastighetsägare önskade lite mer tid att röja vid sin tomtgräns och vi valde därför att skjuta fram slutdatumet. Områden är nu inventerat och vi har markerat de områden där vi anser det finns behov av ytterligare arbete.

Inventering och områden att åtgärda

Efter den 2a Oktober lägger vi en beställning på ytterligare röjning enligt kartan. Ni som ännu har sly i dikena, grenar som sträcker sig in mot vägen, buskage som går över mötesplatser etc. har fortfarande tid att spara föreningen ett par kronor genom att röja på egen hand.

Mvh

Styrelsen

DEN 12 AUGUSTI 2019

Slyröjning och siktförbättring.


Hej

Trafikverkets representant besökte för en tid sedan Betsede och gav oss en del goda råd ang. vägarna. Bland annat ansågs att vissa avsnitt är onödigt trafikfarliga p.g.a. växtlighet samt rekommenderade oss att röja upp i dikena eftersom det förbättrar vägens kondition.

Trafiksäkerheten går först, dock påtalades att väghållaren (dvs. samfälligheten) som uppbär statsbidrag kan få detta begränsat/indraget om inte slyröjning sker i tillräcklig omfattning.

Vi ber er därför att under augusti månad:

– Beskära all växtlighet som hänger in över vägbanan .
– Ta gärna en titt uppåt, det skall vara fritt 4,6 m över vägbanan.
– Röj diken från gräs, buskar, slyträd och annan växtlighet.
– Ni som bor vid korsningar, vänligen håll växtligheten låg invid korsningen .

I början av september synar styrelsen av området och noterar eventuella kvarstående avsnitt där ytterligare röjning kan öka trafiksäkerheten. Inventering läggs upp på www.betsede.se

Vi ger alla möjligheten en vecka i september att röja om någon missat under augusti. Därefter tar vi hjälp av en extern aktör för kvarstående avsnitt. Kostnaden faller på samfälligheten varför vi vore tacksamma om ni kunde röja så mycket som möjligt på egen hand.

I fokus för röjning av extern aktör (vissa vägavsnitt utgår):Länk till bild (öppnas i nytt fönster)

Har ni frågor eller anser att vägområdet vid er fastighet skall undantas kontakta gärna styrelsen.

Fastighetsägarens skyldigheter enligt plan och bygglagen:

• Skymmande växtlighet vid sidan av vägen skall enligt plan- och bygglagen tas bort av fastighetsägaren.

• Tomter skall, oavsett om de har tagits i anspråk för bebyggelse eller inte hållas i vårdat skick.

• Tomter skall skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas.

Vägområde utgörs av den mark eller utrymme som tagits i anspråk för väganordning.

Som väganordning räknas anordning som stadigvarande behövs för vägens bestånd, drift eller brukande. Förutom själva vägbanan kan som väganordning räknas, dike, slänt, bro, trumma, rastplats, parkeringsplats, busshållplats, vägmärke samt vägbelysning.

För röjning av sly kan samfälligheten luta sig mot vår egen fastighetsrättsliga beskrivning av vår gemensamhetsanläggning samt Jordabalken 3:2:

• Anläggningssamfälligheten har rätt att kvista grenar inom vägområdet.

• Jordabalken (3:2) ger väghållaren rätt att ta bort på vägområdet inträngande rot eller gren. Tränger rot eller gren in på fastighet från område intill denna och detta medför olägenhet för fastighetens ägare, får denne taga bort roten eller grenen. Områdets ägare skall dock beredas tillfälle att själv utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av betydelse för honom.Mvh

Styrelsen

DEN 9 AUGUSTI 2019


Aspviksvägen och kommande vägbeläggning av vägsträckan Ösby Grind – Aspviks brygga.
Vi har tidigare informerat om behovet av ny vägbeläggning på Aspviksvägen, och de arbeten som genomförts i juni/juli med dikesresning, byte av vägtrummor samt asfaltering av vissa avsnitt, för att få ett jämnare underlag innan den nya ytan läggs .

Vägbeläggningsarbetet är nu planerat till vecka 34, men exakt dag beslutas senare eftersom arbetet är väderberoende.

· När arbetet utförs kommer vägvakt att finnas på plats då trafiken bara kan passera i en riktning växelvis där beläggning läggs

· Vidare ber vi er att undvika tung trafik under arbetets gång

· Vi är angelägna om att alla sänker hastigheten och respekterar arbetsmiljön och säkerheten för de som utför arbetet

· Notera också risken för stenskott en tid efter avslutat beläggningsarbete

Vi vill samtidigt informera om problem med bilar som som parkerar längs Aspviksvägen och innan västra avfarten Betesede. Vägsträckan är skymd och parkering är inte tillåten där enligt befintlig skyltning. Föreningen undersöker lämplig lösning, eventuellt kommer vi att beställa ett längre vägräcke på den aktuella sträckan.

För styrelsen Betsede Sf / Johan Rimmerfeldt


DEN 5 AUGUSTI 2019

Noter från besöket av Nils-Olov Lindberg från från Trafikverket
Stolpar som står ut i vägbanan
Fastighetsägaren måste räta upp / ta bort staketstolpar som lutar in i vägbanan.

Staket vid tomtgräns
Extra viktigt att påtala för nya fastighetsägare att man inte sätter upp ett staket i tomtgräns ”bara för att man kan” utan även tar hänsyn till exempelvis snöröjning.

Beläggning på infart
Beläggningar på infart såsom asfalt och sten skall inte ligga ut mot vägbanan. Den dagen avsnittet behöver öppnas för att exempelvis byta en trumma blir det kostsamt att riva upp asfalt, gatsten etc. Istället skall det vara grus en bit in på infarten närmast vägen.

Bredd på infarter och vägtrummor
Fastighetsägare skall försöka begränsa bredden på infarter till fastigheter då bredare infarten kräver längre vägtrummor som är svårare att rensa.

Växtlighet
Befintlig växtlighet på vissa avsnitt skapar onödiga risker.

Grässvålar
Vi har vissa avsnitt där det finns en grässvål som växter invid vägen som bör skalas av. Gräs i dikena har en tendens att kapsla in vattnet i vägen och inte släppa ut detta till diket. Dikesrensning är därför av största vikt för en fungerande väg.

Skyltar i området
Skall sitta på höger sida om vägen. Exempelvis skylten ”återvändsgränd” i korsningen Betsedevägen / Sofielundsvägen bör flyttas.

P-förbud yttre badstranden
Samfälligheten har möjlighet att sätt upp en C42 skylt (P-förbud på vändplats) om behovet föreligger.

Bergsklackar
Finns möjlighet att söka bidrag för att ta bort bergsklackar som exempelvis förhindrar avrinning och fungerande diken.

Nils Olov tipsade även om att mycket bra info finns att tillgå i Trafikverkets

Drift- och underhåll av enskilda vägarVänligen

Mattias Fransson & Patrik JanssonDEN 24 JUNI 2019
Aspviksvägen – asfaltering


Aspviks Vägförening ansvarar för löpande och långsiktigt underhåll av Aspviksvägen från Ösby Grind till Aspviks brygga.

Aspviksvägen asfalterades för ca 15 år sedan och inom ramen för vägföreningens underhållsplan är det nu dags för ny beläggning. Under senare år har trafikintensiteten ökat och därmed också tung trafik.

Efter en upphandling och genomgång av flera offerter kommer PEAB Asfalt ansvara för kommande arbeten.

Arbetet har inletts under juni/juli med två nya vägtrummor för bättre avrinning viket inneburit kortare avstängning av vägen. Vidare har dikesrensning genomförts av hela vägsträckan och senast ny vägbeläggning med asfalt på vissa partier för att få ett bättre, stabilare och jämnare underlag inför kommande asfaltering.

Asfaltering med ny beläggning av hela vägsträckan kommer att ske under augusti månad. Mer information när detta sker innan igångsättning.

Vidare planeras, enligt tidigare beslut i Betsade Sf, att iordningställa och asfaltera en del av norra utfarten Betsedevägen/Aspviksvägen. Målsättningen är att få en säker och mer plan utfart inte minst vintertid .

För Styrelsen Betsede Sf / Johan Rimmerfeldt


DEN 9 JUNI 2019
Midsommar i Betsede 2019

Välkomna på traditionsenligt midsommarfirande vid inre stranden. Dansen drar igång vid 14-tiden på midsommarafton. Kom gärna innan dess för lite samvaro.

Den populära traktorturen kanske inte blir av i år eftersom traktorn är sönder. Håll utkik på Facebook och anslagstavlor, kanske blir det av i alla fall.

Ta gärna med fika. Förhoppningsvis kommer vi att kunna bjuda på sockervadd.

(kvällen innan vid 19-tiden klär vi stången med gemensamma krafter)

Välkomna hälsar styrelsenDEN 11 APRIL 2019
Uppdatering från stämman 2019

Protokoll från stämman finns nu uppladdat på hemsidan. Underskriven version finns att tillgå hos sekreteraren för de som önskar (en scannad kopia laddas upp inom kort).Förslag om justering av brevlådeställ finns att ladda ner här:

Brevlådor

Vänligen notera att detta endast är förslag från oss i styrelsen och Postnord.

Med vänlig hälsning

Styrelsen
DEN 14 MARS 2019
Välkomna till stämma för Betsede samfällighet

Tid: Torsdagen den 28e Mars 2019 kl 19:00

Plats: Ösbyskolans matsal

Styrelsen kommer att vara på plats innan 19 så vill ni komma lite tidigare går det bra.

VälkomnaMed vänlig hälsning

Styrelsen


DEN 4 MAJ 2018
Välkomna till Betsede samfällighets städdag!

Tid: Söndag 6 maj, kl 10:00-13:30
Plats: Inre stranden

Vi samlas på inre stranden kl 10:00 för fördelning av städuppgifter.
På agendan står en rad projekt som att göra fotbollsplanen redo för
vårsäsongen, klippa häck, måla bänkar och räfsa och göra vårfint längs
våra stigar och vägar.

På plats finns sopsäckar att samla skräp i. Ta gärna med räfsor,
sekatör, skottkärror mm.

Kl 12:30 blir det korvgrillning på yttre stranden.

Vi håller tummarna för fint väder och hoppas att så många som möjligt
har möjlighet att komma. Vid frågor eller förslag på städuppgifter
kontakta hennie.evertsson@gmail.com.

Välkomna hälsar styrelsen

Med vänlig hälsning, StyrelsenDEN 4 APRIL 2018
Tack till er som deltog på stämman!
Protokoll från stämman finns nu tillgänglig jämte övriga stämmodokument.
Dokumentet når du här (lösenordsskyddat – lösenordet fick du med kallelsen).

Med vänlig hälsning, Styrelsen

DEN 12 MARS 2018
Välkommen på stämma onsdagen den 28 mars!
Tid: kl 19.00
Plats: Ösbyskolans matsal

Samfällighetens medlemmar inbjuds till föreningsstämma. Personlig kallelse kommer per post enligt debiteringslängden. Handlingar inför stämman hittar ni här (lösenordet finns i kallelsen).

Med vänlig hälsning, StyrelsenDEN 7 DECEMBER 2017
Hjälp oss att hålla vägarna fina
Nu när vi har fått så fina vägar efter höstens arbete vill styrelsen uppmana fastighetsägare att se till att löv rensas i diken vid behov. Om alla hjälps åt kommer vägarna att hålla mycket bättre.

För frågor, vänligen kontakta vägansvarig Josef Axelsson, josefaxelsson@hotmail.com eller 070-564 81 91DEN 10 OKTOBER 2017
Lediga styrelseplatser inför nästa år!
Nu har arbetet med att sätta samman nästa års styrelse för Betsede vägförening börjat. Vi har ett antal positioner som kommer att bli lediga.

Vill du själv sitta med? Har du frågor om positionerna? Eller vill rekommendera någon?

Hör av dig till valberedningen:

Martin: ekelund.m@gmail.com , 073 960 0877
Patrik: paja5093@gmail.com , 079 348 8343
Under november månad kommer vi att gå runt i byn och prata med tänkbara kandidater. Vi vill särskilt välkomna nyinflyttade i området att anmäla sitt intresse.

Följande poster är aktuella:

Grönområden (nuvarande Anders Børde)
Suppleant grönområden (nuvarande Jorunn Amcoff)
Sekreterare (nuvarande Johan Rimmerfeldt)
Vägansvarig (nuvarande Josef Axelsson)
Mvh
Valberedningen

DEN 22 SEPTEMBER 2017
Uppdatering av arbetet med vägarna
Som många har märkt så har arbetet med vägarna påbörjats. Av de åtgärder som vi beställde återstår fortfarande flera delar. Bland annat har nytt slitlager ännu inte lagts på vissa avsnitt av samfällighetens vägnät, vilket ska ske. Baldersuddevägen 1-8 kommer dock få nytt slitlager först till våren på grund av mycket tung byggtrafik på delar av denna sträcka för tillfället.

Av den offert som vi accepterade framgick att åtgärderna skulle vara slutförda vecka 39. Tyvärr kommer entreprenören inte kunna slutföra allt till dess.

För frågor, vänligen kontakta vägansvarig Josef Axelsson, josefaxelsson@hotmail.com eller 070-564 81 91

DEN 3 SEPTEMBER 2017
Äntligen! – Underhåll av vägarna
Från vecka 36 till 39 kommer större underhåll av vägarna att ske. Vi ber därför om överseende med de störningar detta tillfälligt kan orsaka.

Det som kommer göras är bland annat:

hyvling av grusvägarna med efterföljande påläggning av mer slitlager
lagning av potthål i asfalten vid första infarten
lagning av vägkropp och rensning av diken från vägmaterial
rensning av vissa vägtrummor för bättre avledning av vatten
rensning av sly och buskar som sticker ut o vägbanan
För frågor, välkommen att kontakta vägansvarig Josef Axelsson, josefaxelsson@hotmail.com eller 070-564 81 9

DEN 8 JUNI 2017
Midsommar i Betsede
Välkomna på traditionsenligt midsommarfirande vid yttre stranden i Betsede.

Vi samlas vid 14-tiden för dans kring midsommarstången.

För barn som vill åka traktorsläp till festplatsen avgår den turen från GUSS-infarten 14.00.(föräldrar tar ansvar för sina egna barn under denna transport).

Ta gärna med fika.Välkomna hälsar styrelsen

DEN 7 APRIL 2017
Välkomna till Betsede samfällighets städdag!
Tid: Lördag 6 maj, kl 10:30-14:00
Plats: Yttre stranden

Vi samlas på yttre stranden kl 10:30 för fördelning av städområden.
Vi ska bland annat klippa häck, kratta våra stränder och tillhörande grönområden.
På plats finns sopsäckar att samla skräp i. Ta gärna med häcksaxar, krattor och skottkärror.

Det är också välkommet att kratta löv/samla skräp längs de tomter som sträcker sig längs med våra gemensamma vägar och stigar.

Kl 13:00 blir det korvgrillning på yttre stranden.

Kom när ni kan och stanna så länge ni hinner. Tillsammans gör vi vårfint i Betsede!

Välkomna hälsar styrelsen


DEN 27 MARS 2017
Protokoll från stämman finns nu tillsammans med övriga stämmodokument.
Dokumentet når du här (lösenordsskyddat).


DEN 30 JAN 2017
Årsstämman 2017 kommer att gå av stapeln torsdagen den 16 mars i Ekedalskolans matsal. Kallelse kommer att skickas ut senast två veckor innan och stämmohandlingarna kommer då också att finnas tillgängliga.

Styrelsen vill uppmana medlemmarna att komma på årsstämman då vi har ett antal motioner att gemensamt fatta beslut om. Motionerna handlar bland annat om en förändring i hanteringen av vinterväghållningen framgent, hur vi ska hantera vakanta styrelseposter när det råder brist på medlemmar som vill engagera sig i styrelsen (tar vi in extern hjälp kommer årsavgiften att nödgas höjas kraftigt), samt en framställan om en båtupptagningsramp för småbåtar.

Väl mött den 16 mars!

DEN 31 DEC 2016
Engagera dig i Betsedes framtid!

Valberedningen har under det gångna året arbetat med att hitta nya kandidater till de positioner i samfällighetens styrelse som blir lediga i samband med den kommande årsstämman.

Ett fyrtiotal Betsedebor har tillfrågats men intresset har så här långt varit minst sagt svalt.

Samfällighetsföreningen förvaltar de gemensamma vägar, stränder och grönområden som finns i byn. Gemensamma tillgångar som vi alla har ett intresse och ansvar för att de hålls i bästa möjliga skick.

Styrelsen ska enligt stadgarna bestå av 5-6 ledamöter och 2-3 suppleanter. Inför stämman 2017 har ordförande och 2 ledamöter anmält att de inte längre önskar fortsätta när deras förordnande löper ut. Positionerna som blir lediga är:

Ordförande (nuvarande Björn Freyne)
Ekonomi samt Fastigheter (nuvarande Andreas Bäck)
Bryggor och båtplatser (nuvarande Christian Strandberg)
Även om man väljs in på en särskild position i styrelsen sker mycket av styrelsearbetet gemensamt. Alla hjälps åt och det krävs ingen särskild sakkunskap.

Valberedningen vill uppmana alla som inte fått frågan men har ett intresse av att engagera sig för Betsede att höra av sig omgående! Även de som fått frågan men avböjt ombeds att fundera ett varv till.

Samfälligheten är skyldig att ha en beslutsför styrelse och om vi inte lyckas lösa det på frivillig väg kommer stämman att tvingas till andra åtgärder för att hantera situationen.

Det är många nyinflyttade i området som inte är bekanta med samfällighetsföreningen arbete. Det går därför bra att höra av sig med frågor och funderingar om styrelsearbetet och samfällighetsföreningen till valberedningen.

Stadgar och tidigare protokoll från årsstämman finns att läsa på betsede.se.

Vänligen

Martin Ekelund

Patrik Jansson

Kontakt:

Martin: ekelund.m@gmail.com , 073 960 0877

Patrik: paja5093@gmail.com , 079 348 8343

DEN 27 OKT 2016
Uppsummering av senaste styrelsemötet

Vägar
– Skyltar ska inom kort återställas.

Bryggor och båtplatser
– 4 st båtplatser finns lediga i dagsläget.
– Uppdaterade dokument vad gäller miljöpolicy och regler för båtplats.
– I samband med Föreningens årsmöte uppdrogs åt styrelsen att söka dispans för den nya bryggan vid vändplatsen,vid yttre stranden. Värmdö Kommun ha nu beviljat dispans vad gäller bryggans placering helt i enlighet med styrelsens ansökan.

Stränder och grönområden
– Det har inhandlats krattor till yttre och inre stranden för att hålla rent i gräs och sand. Dessa kommer att att vinterföravaras inomhus och placeras ut till våren.
-Vi har fått en ny midsommarstång av Bob Filmproduktion eftersom den förra gick sönder i samband med att de skulle fälla ner den vid filminspelningen.

DEN 22 SEP 2016
Hej

Inför stämman 2017 har nu valberedningen börjar arbeta med att vaska fram kandidater till de platser som antas bli vakanta.

Om inget oväntat sker är följande poster aktuella:

– Ordförande (nuvarande Björn Freyne)
– Ekonomi samt Fastigheter (nuvarande Andreas Bäck)
– Bryggor och båtplatser (nuvarande Christian Strandberg)

Om ni själva önskar sitta med i styrelsen alternativt känner någon som ni vill rekommendera får ni väldigt gärna höra av er till valberedningen.

Enklast är att sända ett mail till:

Martin: ekelund.m@gmail.com
Patrik: paja5093@gmail.com

Det går även bra att ringa
Martin: 073 960 0877
Patrik: 079 348 8343

Mvh
Valberedningen
DEN 22 AUG 2016
Bob Filmproduktion AB spelar in en skärgårdskomedi på Sjötorpsvägen med Peter Magnusson och Christine Meltzer. De har sina huvud locations på Sjötorpsvägen men gör även kortare nedslag i 2-3 villor, Betsede strand, osv.

De har fått tillstånd att filma vid Aspviks brygga vid fyra olika tillfällen i sommar/höst och en dag på Aspviksvägen. Risholmen/Lommaren har givit särskilt tillstånd rörande bryggor och parkeringar.

– 16:e augusti ca 3 timmar, en av karaktärerna ankommer med taxi och möts upp av sin flickvän.
– 31:a augusti heldag då de filmar vid bryggan och mer åt vattnet till
– 5:e september heldag, återigen filmar vid bryggan/vattnet.
– 14:e september ca 3 timmar, svärmor kommer med bussen och möts av sonen.
– 1:a september filmas bilvägar/resor/dialog i bil. Ca 5 timmar. De kommer att spärra av delar av Aspviksvägen ca 500 m åt båda håll från Sjötorpsvägen räknat, och bara ha ett körfält öppet, med flaggvakter för att koordinera trafik som vill passera och tydlig skyltning.

Vi hoppas att detta inte skall orsaka er för mycket besvär.

20160816_120807

DEN 21 JUN 2016
Välkomna till midsommarfirande i Betsede. Vi firar traditionsenligt vid yttre stranden mellan 14-16. För barn som vill åka traktor med släp till festplatsen kommer turen starta 13:50 vid GUS-infarten och vidare Betsedevägen och ner Baldersuddevägen. Föräldrar ansvarar för sina barn under turen.

Glass, sång och dans kring midsommarstången utlovas. Vill någon bidra med musikinstrument går det så klart också finfint.

Hjärtligt välkomna!

DEN 6 JUN 2016
Hej,
Den 12 juni kommer sopsäckar med löv/kvistar efter vårens städdag att samlas in. Har du tid och möjlighet att rensa diken längs din fastighet och lägga lövrenset i en sopsäck kommer även detta plockas upp senast den dagen. Ställ ev sopsäck med växt/gren/lövrester vid vägen för upphämtning, dock senast kl. 10 söndagen den 12 juni.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen

DEN 6 JUN 2016
Traditionsenligt midsommarfirande på yttre stranden i Betsede även detta år.
Mer info kommer snart.
Välkomna!

DEN 1 MAJ 2016
Städdag i Betsede söndagen den 15 maj kl 11-14

Så har det blivit dags för vårens städdag i Betsede!

Vi träffas vid yttre stranden klockan 11 där också korv kommer att serveras från klockan 13.

Saker att fixa under dagen:
* Kratta och skotta ut jord samt gräva dika/fåra för häck vid inre stranden
* Skotta ut ny sand på badstränderna – yttre och inre stranden
* Rensa ur och ev klippa häcken på yttre stranden
* Renovera och/eller avlägsna bänkar vid yttre och inre stranden

Sopsäckar för uppsamling av löv kommer att finns på plats vid yttre stranden

Medtag gärna räfsor, krattor, spadar, häcksaxar och skottkärror

De som vill får också gärna passa på att rensa ur sina diken och/eller den tomtmark som löper längs med våra vägar denna dag.

Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen

DEN 26 APRIL 2016
Besiktning av vägarna
Nu under våren kommer en besiktning av vägarna att göras tillsammans med Empower, entreprenör för Telia Öppen Fiber. De skador som deras installationen åskamkat kommer att repareras. Enskilda fastighetsägare som har synpunkter/krav om återställning på egen tomtmark, uppmanas att kontakta Joakim Johansson, projektör Empower, tel 0720-505000, e-mail joakim.johansson@empower.eu.

DEN 26 APRIL 2016
Fiberanslutning – försening och krav på Telia Öppen Fiber

Kontaktar man Telia Öppenfiber så får man avdrag på fakturan med 2400 kr för installationen av bredband. Detta pga de kraftiga förseningar som blivit. Dock måste alla personligen ringa in för att få ta del av den kompensationen. Du ringer in till 020-402400 alt mailar till oppenfiber@teliasonera.com

DEN 12 MARS 2016
Den 14e Mars mellan 17:30 – 18:30 är det öppet hus för det planerade boendet på Aspviksvägen 16a.

Inbjudan öppet hus Måndag 14 Mars 1730 till 1830

Ev. har några av er redan fått denna i brevlådan under veckan. Gå gärna dit och ställ frågor alternativt kontakta Sara Ryman på 073 – 377 5450.DEN 29 FEBRUARI 2016
Årsstämman
Årsstämman blir den 16 mars i Ekedalskolans matsal. Årsstämman börjar kl 18.45, men vi finns där från 18.15

Se bifogade dokument under Styrelse & Årsmöten/Stämmoprotokoll och underlag till stämmor.

Styrelsen

DEN 22 DECEMBER 2015
GOD JUL_1

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR ALLA BETSEDEBOR!

Önskar styrelsen

DEN 19 DECEMBER 2015
Ni som har båtplats i Betsede!

För att förbättra kommunikationen i bryggavdelningen mellan hamnkapten och båtägare skulle vi vilja be er som har båtplats skicka över en mail-adress samt telefonnummer som vi kan använda för att kommunicera genom. Vi har vid något tillfälle haft akut behov av att få tag på båtägare. Vill ni vara så snälla och maila in era uppgifter till
HamnkaptenBetsede@eastlink.se
Tack!

DEN 14 DECEMBER 2015
Christian som idag har hand om båtplatserna rapporterar

Vi har idag nedan lediga platser.

2 lediga ( 3m) platser på bryggan inne i viken
1 plats på brygga ute i viken
1 Y-bomsplast liten båt
1 bojplats

Är du intresserad av en plats vänligen kontakta Christian på 070-7921530 eller på mailadressen HamnkaptenBetsede@eastlink.se

DEN 25 OKTOBER 2015
Betsede Samfällighetsförening – styrelsens sammansättning och valberedningens arbete inför kommande årsstämma 2016

Vi i Valberedningen, Gudrun Rimmerfeldt och Carina Nyström, har inlett vårt arbete med de val som ska ske till kommande årsstämma.

Styrelsens nuvarande sammansättning ser du på hemsidan under fliken “Kontakt Styrelsen” och dokumentet “Valberedningen inför 2016”, där det framgår mandattider och vilka val som är aktuella.

Om du eller någon du känner är intresserad att delta och bidra till styrelsens arbete på kort eller lång sikt så uppskattar vi en återkoppling senast den 1 december.

Hälsningar Gudrun

Gudrun Rimmerfeldt
rimmerfeldt@gmail.com
0704 17 00 797

Carina Nyström
cinanystrom@hotmail.com
076 196 01 80
DEN 28 SEPTEMBER 2015
Hög tid att röja sly och annan växtlighet i fastighetsgränser som växer ut över vägbanorna!

Nu en bit in på hösten, kan vi konstatera att växtligheten i tomtgränser mot vårt vägnät har frodats. Det är dags att röja bort det som sticker ut i och över vägbanan i vårt vägnät i Betsede – både det som växer på angränsande fastigheter och det som växer i vägkanterna inom vägområdet.

Det som växer inom vägområdet ansvarar Betsede samfällighetsförening för, men det som växer ut från fastigheterna är fastighetsägarnas ansvar att röja.

Styrelsen i Betsede samfällighetsförening uppmanar därför alla fastighetsägare längs våra vägar att under oktober i år göra en syn på sin fastighet över vad som behöver göras och också att utföra nödvändig röjning.

De regler som gäller enligt lagstiftning är följande:

Vid sidan av vägområdet skall det vara fritt från sly och annan växtlighet än markvegetation två meter in från vägbanan (mer om detta nedan).
4,6 meter upp från denna tvåmetersgräns och över vägbanan skall det vara fritt från växtlighet.
I vägkorsningar skall det vara fri sikt 10 meter diagonalt, dvs 10 meter innan korsningen skall du ha fri sikt 10 meter in på den korsande vägen åt båda håll.
När det gäller tvåmetersgränsen vet vi att den är svår att upprätthålla på många fastigheter i samfällighetsföreningen, och vi måste därför ha visst överseende med detta. Men för dessa fastigheter är det ändå viktigt att försöka göra bästa möjliga av situationen och då framför allt röja oftare och kanske inte plantera växter för nära fastighetsgränsen. Det samma gäller för skymmande staket, brevlådor och kantstenar som kan vara hinder för snöröjning eller framkomlighet.

Hör gärna av dig till vägansvarig eller ordförande om du har frågor om detta. Övrig information om våra vägar, kontaktuppgifter till styrelsen och mycket annat hittar du på www.betsede.se.

Björn Freyne, ordförande/t f vägansvarig
bjorn@freyne.se2015 09 14
Handräckning vid flytt av y-bommar vi inre stranden vid tre tillfällen!

Detta ska göras

1. Söndag 4 Oktober vid 1600. För att skruva loss bommarna. Alla som kan hjälpa till är välkomna. Jobbet beräknas ta ca 1 timme om vi blir några stycken.. Om man har Hyls-nycklar, spärrskaft och fasta nycklar 16-19 storlek tag med dessa!

2. Sedan Onsdag 7 okt förmiddag då vi ska flytta tillbaka några bommar på den nya bryggan. Vi gör det på Onsdag då bryggorna ligger bredvid varandra och flytten blir minimal.

3. Följande helg slutför vi monteringen av Y-bommar. Tid och dag bestäms under veckan beroende på hur det går.

2015 09 05
Uppdatering ang fiber i området!

Installationen är försenad men projektering pågår. Nytt datum för leverans av fiberanslutning är mellan november och januari. Samtliga som tecknat avtal om anslutning kommer inom någon dag att få ett brev om detta.

Efter installation kommer vi, på vårt initiativ till kontakt, att kunna få kompensation för förseningen av installationen. Telia Öppen Fiber har som normal kompensationstaxa 250 kr/månad, vilket kan anses oskäligt lågt med hänsyn till månadskostnaden för att fortsätta med sitt nuvarande Internetabonnemang och därigenom bli belastad av dubbla abonnemang från installationsdatum till dess normala 3 månaders uppsägningstid förflutit. Det finns såklart inget hinder att begära större kompensation, och är det flera som gör det torde möjligheten att få gehör bli större.

Ring gärna Telia Öppen Fiber och fråga om när din installation kommer att ske: Tel 020-40 24 00

2015 09 03
Schaktningsarbeten i betsede pågår

Vattenfall/Eltel genomför schaktningsarbeten vid Baldersuddevägen/Betsede Strandväg för att marklägga befintliga luftkablar för el. Nya elskåp kommer också att installeras. Syftet med Vattenfalls projekt är att förbättra eldistributionen inom Betsede.
Karta Vattenfall luftkabel till mark

2015 08 17
Upprensning av grönområdet vid inre stranden

Enligt beslut under årets stämma, se dokument Protokoll årstämma 2015, ska det genomföras en upprensning av den del av inre stranden som i dag är igenvuxen av bland annat högt gräs och sly. Området som ska rensas upp är ungefär från sandlådan och upp längs gångvägen mot den röda förrådsboden på fastighet 1:13 (det allmänna naturområdet, ”ängen”, som ägs av Värmdö kommun).

Arbetet kommer påbörjas i slutet av augusti och pågå i cirka två veckor. I vår, när den nya gräsmattan har vuxit upp, kommer den inre stranden att ha större vistelseyta.

unnamed

Frågor om detta projekt kan riktas till ansvarig Grönområden & Stränder, Anders Börde (länk).

2015 07 02
Stöld i Betsede!

Christian Darenhill har blivit av med sin robot gräsklippare..
De tog allt. Klippte av kable och fast monterad laddare. Detta till ett värde av 45000 kr

2015 07 02
OBS, detta är på väg att klaras upp då ägarna är funna och ska flytta dem omgående!

Två bilar har sedan början av juni stått parkerade i vändzon vid yttre stranden. Polisen har sökt ägarna utan framgång och styrelsen kommer nu att gå vidare och begära handräckning via Kronofogdemyndigheten för att få bilarna flyttade. Om någon har information om bilarnas ägare/syftet med parkeringen i vändzon, vänligen hör av er till styrelsen omgående.

2015-06-30 Bilar på Betsede Strandväg, vändzon_redigerad nummerskylt

2015 06 17
Varmt välkomna att fira midsommar i Betsede.

images
Ta gärna med picknick till yttre stranden där det kommer vara dans och lekar från klockan 14.
För trötta barnsben finns möjlighet att åka ned till stranden med traktor. Klockan 13:30 plockar Bosse upp barn längs Betsedevägen (start vid GUS-infarten) och sedan vidare ner längs Baldersuddevägen. (Föräldrar får jogga med bredvid…).
Alla som vill är också välkomna att klä midsommarstången på torsdag kväll, vid 19-tiden. Ta med björkris eller liknande och blommor så fixar vi en fin stång tillsammans.
Välkomna!

2015 06 12
Fiber i området

För frågor gällande fiber i området hänvisas vi till tel 08-402400. Det är sagt att det ska vara installerat och klart senast 4:e september 2015

2015 05 03
Båtplatser 2015!

Nu finns båtplaceringslistan för 2015 ute. Den ligger under Verk.omr/ Bryggor & Båt/Båtplatser. Alla platser är för närvarande upptagna men ni kan alltid höra er för med Christian. Till hösten får vi en ny lite längre brygga och då finns chans till några lediga platser.

2015 04 24
Bryggor, ändringar och en hjälpande hand!

Under hösten Sep-Okt kommer vi att byta inre bryggan och göra vissa förändringar. Det kommer att behövas handräckning vid det tillfället. Christian återkommer med mer information kring detta samt datum och tid.

2015 04 24
Vägunderhåll.

Hyvling, grusning och slutligen saltning av vägen kommer att utföras inom någon vecka.

2015 04 22
Lediga båtplatser, 4 st.

Christian Strandberg rapporterade på sista styrelsemötet att det för närvarande finns 4 st båtplatser lediga på yttre bryggan. Kontakta Christian, tel: 070-792 15 30 för mer information om ni är intresserade.

2015 03 12
Nya bilder i galleriet.

Stort tack till familjen Jönsson som funnit och bidragit med en handfull bilder från 1940-talet. Gå gärna till Galleriet eller direkt till Betsede 1940-tal för att se mer.

2015 03 04
Information om öppen fiber via Anders Børde:

Betsede öppen fiber information
September 2015 är satt som senaste leveransdatum.

2015 02 19
Kära Betsedebor

Nu finns följade dokument till stämman 2015 på hemsidan

BR och RR-2014-12-31
Motioner & förslag fr. styrelsen till stämma 2015
Förvaltningsberättelse 2014
Lekplats Framställan från Styrelsen 2014-02-15
Motion bastuflotte
Valberedningens förslag 2015
Betsede S.F. Budgetpresentation & förslag till årsavgift 2015
Brygg projekt 2015 (utbyte av den inre båtbryggan, flytta av inre “landbrygga” etc.)
Debiteringslängd
Vänligen gå in under menyn Styrelse & Årsmöten och sedan vidare till Stämmoprotokoll och underlag till stämmor för se/ladda ner dem.

 

 

De senaste nyheterna

Inga nyheter publicerade.
- - - - -

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
2021 Betsede långtidsplan UTKAST v1.0
- - - - -
Resultatrapport 2020
- - - - -
Utskick Betsede samfällighet 2021 v1.0
- - - - -
Mera dokument

Startsida | Kontakt | Nyheter | Dokument | Anmälan ägarbyte | Historia | Stadgar etc. | Verksamhetsområden