Rätten att använda hemsidetjänsten har löpt ut eller så är användar-ID inte aktivt

Användningen av Webbvägstjänst kräver ett giltigt underhållsavtal. Be din samfällighetsadministratör att kontakta docTech för att aktivera poletten.

docTech Systems AB