Mälby Samfällighetsförening

Viägförening med 350 fastigheter i Torshälla, Eskilstuna kommun.

ReglerVälkommen här finns en del viktiga regler för Mälby SFF

Respektera hastighets skyltar

Boende inom området klagar ständigt på att det körs för fort. Tänk på att alla våra vägar utom Mälbyvägen, delas med ccyklister, lekande barn eller människor ute på promenad. Det är 30 km som gäller på större delen av våra vägar. Undantagen är Mälbyvägen där 70 och 50 råder på vissa sträckor och Vesterbergs väg där det är 50, beroende på att där inte är Stadsplanerat.

Förbud mot larvfötter

All körning med fordon/maskiner som har band av metall, ex.vis grävmaskin, markborrmaskin eller liknande, är strängt förbjuden på våra asfalterade vägar. Förbudet gäller året om. Om ni av olika skäl måste anlita en maskin med metallband, ska den köras på järnplattor där det är väg.

Förbud mot tung trafik

Förbud råder mot tung trafik. 37 ton totalvikt inkl.släp, samt max boggietryck på 8 ton. Man kan dock få dispens vid vissa tillfällen. Är det en tillfällig tung frakt kostar dispensen kr 2000. Vid en längre tids tunga frakter, ex.vis nybyggnation, kostar dispensen kr 10,000 och gäller då under byggtiden. Kontakta styrelsen via formuläret under "Kontakt" eller skicka ett mail på info@maelby.com Alla överskridanden av totalvikter utan dispens kommer att polisanmälas.


Diken får ej övergrävas!

Det är absolut förbjudet att göra P-plats eller infart i anslutning till väg utan att först kontakta styrelsen som bedömer om någon form av vägtrumma måste grävas ned.

Motioner till Årsstämman

Motioner till årsstämman ska läggas eller postas till Kastanjevägen 3. Motionen ska vara undertecknad och vid fler än en fastighetsägare ska alla ägare skriva under. Motionen skall vara styrelsen tillhanda, senast den 1:a februari, stämmoåret.

Fullmakt för ombud till Årsstämman

En medlem kan lämna fullmakt till annan medlem att representera denne under årsstämman. Fullmaktsformulär finns under fliken "Dokument". Man får bara ha en fullmakt per fastighet. Är det flera ägare till fastigheten, ska alla underteckna fullmakten. Medlem som äger flera fastigheter har endast en röst. Är du osäker om detta, så kontakta styrelsen.


Viktiga mått för vägområde

Se till att inga grenar hänger ner eller att buskar eller träd, häckar m.m. håller rätt avstånd till vägen.

 

 

De senaste nyheterna

Kallelse till Årsmöte 2024
Medlemmar i Mälby Samfällighetsförening org.nr.717907-0623 kallas härmed till Årsmöte/Stämma söndag Läs mera...
- - - - -
Introducerande av e-faktura
Hej, Vi gar nu fått klart med implementering av funktion med Läs mera...
- - - - -
Preliminära rapporter för 2023
Vi vill meddela att preliminära rapporter nu finns tillgängliga under Läs mera...
- - - - -
Mera nyheter

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
Regler enligt lag för fastighet inom trafikområde
- - - - -
Årsmöte 2024 Prel. Budget
- - - - -
Årsmöte 2024 Förvaltningsberättelse 2023
- - - - -
Mera dokument

Startsida | Kontakt | Nyheter | Dokument | Bra att veta | Fakta | Om oss | Regler | Våra Föreningar | Vår Historia