Mälby Samfällighetsförening

Viägförening med 353 medlemmar i Torshälla, Eskilstuna kommun.

Beslut i momsfrågan från Skatterättsnämnden

2023-03-02

Det har beslutats i domstol, att samfällighetsföreningar som har en omsättning på över 80 tkr om året, ska momsregistreras. Vår omsättning är f.n. ca 500 tkr och vi måste därför momsregistreras. Du kan här nedan läsa meddelande från vår organisation, Riksförbundet Enskilda Vägar.

Det finns både för och nackdelar med detta. På alla fakturor vi får, kan vi dra momsen, som tidigare var en kostnad för föreningen. Å andra sidan måste vi lägga på moms 25% på alla fakturor som vi sänder ut, alltså även medlemmarnas årsavgifter. Vi har räknat lite på detta, och tror att årsavgiften ökar med ca 150 kr/andel. Det är nämligen ingen moms på arvoden och de räntor vi betalar på vårt lån. Där kan vi alltså inte "lyfta" moms.


"
Beslut i momsfrågan från Skatterättsnämnden

En oenig Skatterättsnämnd har nu med en rösts övervikt slagit fast att en samfällighetsförening momsmässigt tillhandahåller tjänster till sina medlemmar. Skatterättsnämnden delar därmed principiellt Skatteverkets uppfattning i sitt ställningstagande från den 15 februari 2022. Samfällighetsföreningar som har en högre årsomsättning än 80.000 kr (exklusive bidrag från det allmänna och moms) ska därmed debitera moms på de uttaxeringar som sker till föreningens medlemmar.

- Vi får analysera utslaget och fundera om vi ska söka en överprövning i Högsta förvaltningsdomstolen kommenterar REV:s ordförande Uno Jakobsson beskedet och fortsätter:
- Det noteras särskilt att ordföranden i nämnden och två av ledamöterna gick på REV:s linje, att det inte ska utgå moms på en samfällighetsförenings uttaxering, vilket naturligtvis väger tungt inför REV:s ställningstagande. Men, även om REV nu väljer att söka ändring hos Högsta förvaltningsdomstolen så bör en medlem i REV med högre årsomsättning än 80.000 kr ej avvakta att momsregistrera sin verksamhet eftersom en eventuell ändrad slutlig utgång av momsfrågan sannolikt kommer att dröja till våren 2024. I det fall Högsta förvaltningsdomstolen skulle ändra Skatterättsnämndens besked kan medlemmen rätta sin momsredovisning. Besked om REV avser att överklaga kommer inom kort.

Här finns en länk till Skatterättsnämndens beslut (Dnr 74-22/I & 75-22/I)

För att ge möjlighet till frågor och kompletterande information om moms i en samfällighetsförening kommer vi att hålla webbinarium om nya momsfrågan vid två tillfällen. Läs mer och boka via vår hemsida, klicka på Kurser & Event. Vid dessa webbinarier kommer vi bland annat att gå igenom hur man ska räkna för att se om gränsen 80.000 kr passeras eller inte."Ränteavdrag för deklarationen

2023-02-16

som bekant har Mälby SFF lån som vi betalar ränta för. Räntan kan dock inte dras av för föreningen eftersom vi inte är deklarationsskyldiga. Denna ränta kan däremot dras av i medlemmarnas privata deklarationer, eftersom räntan är betald med redan skattade pengar.

Detta gäller ENBART medlem/fastighet som betalar andelar till sektion 1, Mälby. Om ni tittar på vår faktura för årsavgiften 2022, så kan ni se vad fastigheten betalar. Där ska alltså stå Sektion 1, Mälby och vilken storleken på andelen.

Om det inte står någon andel på Sektion 1 Mälby, så kan ni tyvärr inte dra av någon ränta. Nedan så finner du en uppställning på andelar samt relaterade avdrag.


0,30 andelar gör ett ränteavdrag på kr 67

0,33 " " kr 74

0,35 " " kr 78

0,5 " " kr 112

0,7 " " kr 156

1 " " kr 223

1,7 " " kr 379


Under Avdrag- Kapital står ränta som du betalat under 2022, inskrivet. Du stryker denna ränta och skriver upp den nya räntan i kolumnen till höger. (Din ränta för 2022 + den du betalat för föreningen.)Under övriga upplysningar , skriver du: Ränta inbetald för Mälby Samfällighetsförening 717907-0623.

Finns det frågor om detta så mailar du info@maelby.com


Vänligen


Kommande gräv och byggarbeten!

2023-02-14

Vid Åsvägen 34, har man nu påbörjat arbete med att bygga ett nytt hus och det kan tidvis därför uppstå trafikhinder .

Även på Åsvägen 39 kommer man inom kort att riva två fastigheter samt ersätta dem med en ny permanentbostad. Fastigheten ligger precis i en kurva med skymd sikt så det finns anledning att ha lite uppsikt här.

Digitalskylten på Mälbyvägen börjar nu fungera igen när solcellerna får ljus.

På Vesterbergs väg kommer det inom kort att påbörjas återställningssom gjorts under förra året arbete efter de grävningar för elkabel som gjorts.

Vändplamem vid Syrénvägen kommer att åtgärdas med asfaltering, när vädret blir lite varmare.

Reparationer med asfalt kommer också att göras vid Åsvägens vändplan under kraftledningen.

Norra delen av Furustigen kommer att åtgärdas med grus i de gropar som uppstått under vintern.

En vädjan från boende på Mälbyvägen efter 30-skyltar

2023-01-12

Vi har tagit emot en vädjan från boende efter 30-skyltarna på Mälbyvägen. Vi lägger ut detta och hoppas att hastigheterna inom Mälby, respekteras.


"Gällande hastigheten på Mälbyvägen så har det blivit lite bättre, men det är lång väg kvar innan folk förstår att 30 km gäller alla boende i Mälby och Torshälla Huvud, även Ängsholmen verkar ha svårt att förstå vad 30 betyder.

Vi vädjar därför till alla boende i området att respektera hastighetsbegränsningen då det är en hel del barn som går mellan busshållplatsen och området bakom oss på Mälbyvägen och det vore hemskt tråkigt med enolycka med framförallt barn inblandade."


Det här är ju också något ni kan diskutera i Facebook-gruppen "Vi som bor i Mälby Torshälla"

Styrelsen jobbar med att försöka få fart på digitalskylten även under vintern. De solceller som driver den fungerar bara på sommaren. Skylten kan också drivas med batteri (som laddar ur sig fort under vintern) eller en 12 Volts ledning, vilket vore det bästa, men kostnaderna för grävning är väldigt kostsamma.


Ny hemsida för Mälby SFF

2023-01-11

Mälby SFF har fått en ny hemsida. Den gamla var lite specialskriven och när tekniska problem uppstod, blev det för stora kostnader att skriva om allting.

Den nya hemsidan når du genom att helt enkelt skriva maelby.com i din webbläsare. Du kommer då till den nya hemsidan som ligger hos vår registerhållare Matriset. Hemsidan ingår i vårt abonnemang och är därmed kostnadsfri. Vi behöver alltså inget s.k. webb-hotell och sparar därmed några tusen-lappar.

Hemsidan är öppen för alla, utom när man vill läsa eller ladda ner dokument. Då behövs användarnamn och lösen ord. Set nya är att alla medlemmar i Mälby SFF får ett gemensamt användarnamn och ett gemensamt lösenord. Gästboken försvinner, men istället kan du skriva direkt till styrelsen under fliken "Kontakt"

Om det skulle vara problem med inloggning så får du titta lite på inställningarna i din webbläsare. Vi kan tyvärr inte hjälpa dig med detta.
Givetvis kan du också gå in med mobilen, då kan du förstora bilden med fingrarna.

Vi kommer också att byta både användarnamn och lösenord, kanske efter något år. Givetvis får ni då de nya av oss. Hemsidan är inte 100% klar men det viktigaste har vi fått med och vi tar gärna emot förslag om det är något du tycker vi har glömt.

Hemsida under uppbyggnad!

2023-01-08

Denna hemsida är inte färdig ännu. Vi återkommer när allt är klart!

Med vänlig hälsning

Styrelsen
Mälby SFF

 

 

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
Resultat Mälbyvägen 2022
- - - - -
Preliminär budget 2023
- - - - -
Prel. Resultat 2022
- - - - -
Mera dokument

Startsida | Kontakt | Nyheter | Dokument | Blank | Bra att veta | Om oss | Regler | Våra Föreningar | Vår Historia