Långasands Samfällighetsförening

Välkommen till Långasands samfällighetsförenings hemsida.


Långasands samfällighetsförening ansvarar för vägar och allmän platsmark i Långasand.

Vill du läsa senaste nytt från styrelsen hittar du den via denna länken: www.samfallighet.com/langasand/?sidan=information

Inloggningsuppgifter till dokument:
Användarnamn: langasandboende
Lösenord: marsten

Vill du vara med och påverka?
Är du intresserad av att engagera dig i styrelsens eller valberedningens arbete? Hör av dig till oss i styrelsen.

Allmän platsmark
Styrelsen konstaterar att när det gäller den allmänna platsmarken så är det svårt för samfällighetsföreningen att lägga sig i avverkning när markägaren gett sin tillåtelse.
Styrelsen uppmanar alla grannar som berörs av en eventuell avverkning att stämma av med varandra vad som ska avverkas efter att markägaren gett sin tillåtelse.

Tunga fordon
Vi vill uppmärksamma er fastighetsägare på att om ni tar in tunga fordon på våra vägar så blir ni fullt ersättningsskyldiga att reparera vägen om skador uppstår. Kontakta gärna oss i styrelsen på
langasandvagforening@gmail.com om du ska utföra byggarbeten på din fastighet.


Gångstig
År 2020 färdigställde vi den gångstig utmed Långasandsvägen som årsstämman beslutade om sommaren 2018.
Styrelsen vill betona att det är en gångstig och inte en cykelväg som vi byggt. Naturligtvis är små barn välkomna att cykla där i sällskap med gående vuxna. Gångstigen kommer inte att asfalteras.

Fri sikt
Tänk på att hålla fri sikt om du bor på en hörntomt.
På bilden nedan ser du vad som gäller.

 -----
Styrelsens inloggning till Webbväg
Logga in med förbättrad säkerhet

 

De senaste nyheterna

Välkommen till årsstämman 2023
Välkommen till årets årsstämma den 27 juli 2023 klockan 18:00 Läs mera...
- - - - -
Farthinder
Styrelsen har beslutat att de tillfälliga farthindren inte kommer att Läs mera...
- - - - -
Ändring av kommunalt bidrag till helårsboende
Kultur-, fritids- och tekniknämnden i Falkenbergs kommun har beslutat att Läs mera...
- - - - -
Mera nyheter

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
Protokoll årsstämma 2023
- - - - -
Resultat- och balansräkning 2022-2023
- - - - -
Revisionsberättelse 2022-2023
- - - - -
Mera dokument

Startsida | Kontakt | Nyheter | Dokument | Information | Styrelsen | Våra vägar