Aspviks Samfällighet

Årsmötet den 22 april 2023 har genomförts med 38 närvarande fastigheter. Slutligt årsmötesprotokoll och övriga dokument har nu lagts ut under fliken "dokument".

 

 

De senaste nyheterna

Dikning
Just nu pågår dikning utmed Aspviksvägen,ett nödvändigt arbete för avrinning Läs mera...
- - - - -
Tall tas ned 14 sep vid Aspviksvägen 1 och 2
Hej För att förebygga fallande träd vid storm och/eller tung snö Läs mera...
- - - - -
Påminnelse om årsstämma imorgon 22 apr kl 10.00
Hej Vi vill påminna om att vi har årsmöte för verksamhetsåret Läs mera...
- - - - -
Mera nyheter

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
Resultaträkning budgetår 2022
- - - - -
Protokoll årsmöte 2023
- - - - -
Budget 2023 2024
- - - - -
Mera dokument

Startsida | Kontakt | Nyheter | Dokument | Allmän information om Aspvik | Kuvia | Historik och annan allmän info | Kuvia | Äldre Bilder | Kuvia | Stadgar / Styrelse / Myndighetsbeslut | Kuvia