Sundets Vägsamfällighet - Välkommen


Föreningen förvaltar och handhar den gemensamma väghållningen och därmed förenade angelägenheter beträffande den enskilda vägen Norsesund - Sundet/Gallvik - Lerbäcken.
 
Bilagor:
- Stadgar Sundets VSF (pdf-fil 939,91 kt)
- Regler nybyggnadsavgift (pdf-fil 479,71 kt)
- Senaste: Mötesanteckningar Årsmöte 2018.09.05 (pdf-fil 60,3 kt)

 

 -----
Styrelsens inloggning till Webbväg
Logga in med förbättrad säkerhet

 

De senaste nyheterna

Välkommen till Sundet VSF nya hemsida
Läs mera...
- - - - -
Mera nyheter

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
Mötesanteckningar Årsmöte 2018.09.05
- - - - -
Kallelse Extra Stämma
- - - - -
Avtalsforslag ledningsarbeten
- - - - -
Mera dokument