Årsmöte 2022

2022-06-03

Årsmöte lör 23/7 2022 kl 10.00 vid Grytvägens fotbollsplan.
Varmt välkomna! Ev motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 25/6. Årsmöteshandlingar, budgetförslag 2023, mm kommer att finnas tillgängliga på hemsidan senast 30 dagar innan årsmötet.

 

 

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
Balansräkning 2021
- - - - -
Revisionsberättelse 2021
- - - - -
Resultaträkning 2021
- - - - -
Mera dokument