Kontaktuppgifter - Skärets Samfällighetsförening ga:2


Peeter Paljak(ordförande)
Postadress
Högviltsgatan 10
115 45 Stockholm
Tel. 070-624 18 81
E-post skaret@samfallighet.com

Stefan Wenden (sekreterare)
David Holme (kassör)
Bengt Gustafson (ledamot)
Lars Hjorth (ledamot)
Olof Jannesson (ledamot)
Catharina Hellestam (suppleant)
Gunnar Råvik (suppleant)
 
Bilagor:
- Kontaktuppgifter styrelsen 2021-2022 (xlsx-fil 13,02 kt)

 

Kontaktblankett

Namn:


E-postadress:


Telefonnummer:


Meddelande: 

 

De senaste nyheterna

Årsmöte 2022
Årsmöte lör 23/7 2022 kl 10.00 vid Grytvägens fotbollsplan. Varmt Läs mera...
- - - - -
Mera nyheter

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
Balansräkning 2021
- - - - -
Revisionsberättelse 2021
- - - - -
Resultaträkning 2021
- - - - -
Mera dokument