Långasands Samfällighetsförening

Våra vägar


 

 

De senaste nyheterna

Ändring av kommunalt bidrag till helårsboende
Kultur-, fritids- och tekniknämnden i Falkenbergs kommun har beslutat att Läs mera...
- - - - -
Asfaltering
Nu ligger det ny asfaltbeläggning på Tjäderstigen, stora delar av Läs mera...
- - - - -
Rensning av bäcken
Nu i september har rensningen av bäcken påbörjats enligt beslutet Läs mera...
- - - - -
Mera nyheter

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
Protokoll Årsstämma 210727
- - - - -
Budget 2021-2022
- - - - -
Resultaträkning och balansräkning 2020-2021
- - - - -
Mera dokument

Startsida | Kontakt | Nyheter | Dokument | Information | Styrelsen | Våra vägar