Årsmöte 2021

2021-07-01

Årsmötet kommer att hållas den 14/8 KL 12:00.
Lokal är Näske Bygård, dagordning finns bland dokumenten.

Välkomna
Gunno Hamberg /kassör

Isrivning av väg

2021-03-27

Isrivning av hela vägen och påkörning av mer slitmaterial på de sämsta delarna av vägen. Detta ska enligt utföraren ske före påsk.

Gunno Hamberg
/Kassör

Vägens skick

2021-01-04

På grund av rådande kyla tvingas vi skuta upp de planerade åtgärderna tills att vi åter får en "mjuk väg".

Gunno Hamberg
/kassör

Vägens skick

2020-12-31

Det har väl inte undgått någon att vägen tagit mycket stryk av den senaste tidens regnande. Därför kommer det att under början av kommande vecka köras på mer material på de värst utsatta sträckorna.
Alla uppmanas att hålla ner hastigheten så att materialet inte sprätter ner i diket utan får ligga kvar på vägen.

Gunno Hamberg/ kassör

Hummelviks Fäbodars vägförening

2020-12-06

Från styrelsen i vägföreningen vill vi informera att vi är mycket väl medvetna om vägens status, och har diskuterat möjliga åtgärder.
På grund av det extrema mildvädret med mycket regn, har vi fått en situation lik vårens tjällossning med en vattenmättad vägkropp som inte har någon möjlighet att dränera sig.
Hyvling av vägen är inte aktuell då vägytan är blöt och vatten står i potthålen och vägytan på delar av vägen är frusen. Fyllning av ”påtthålen” med grövre material torde bara hålla en kort tid.
Vi vädjar därför till er användare om förståelse och att ni kan bidraga med att ta hänsyn och köra försiktigt och håller 40 km:s hastighetsbegränsningen. Då vi har en väg med dålig vägkropp och standard hoppas vi att ni genom att hålla nere hastigheten och minimera tungtransporter kan minska slitaget.
Vi får hoppas på att vädergudarna kommer oss tillmötes med köldgrader så att vägen fryser till, det är ju trots allt snart bara två veckor till jul.
Krister Jansson
Ordf.

Trumbyte

2020-11-18

Vägtrumma kommer att bytas tisdag den 24/11.

Hyvling av väg

2020-11-03

Hyvling är beställd och kommer att utföras slutet av vecka 45 förutsatt att vädret håller i sig.

Bekämpning av lupiner och andra invasiva arter

2020-08-19

Länk till Örnsköldsviks kommuns dokument kring invasiva främmande arter.

https://www.ornskoldsvik.se/byggaboochmiljo/naturvardochparker/naturvard/invasivaframmandearter.4.665e77e215c071f2cc6b5b2.html

 

 

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
Budgetförslag 2021
- - - - -
Dagordning årsmöte 2021
- - - - -
Balansräkning 2020
- - - - -
Mera dokument