Betsede Samfällighetsförening

Stadgar etc.
Vänligen se bilagor längst ner för stadgar, detaljplanedokument samt lagregler för förvaltning av samfällighet.
 
Bilagor:
- Stadgar Betsede samf. (PDF-fil 4,2 Mt)
- Detaljplan (pdf-fil 3,31 Mt)
- Lag om förvaltning av samf. (pdf-fil 284,67 kt)

 

 

 

De senaste nyheterna

Inga nyheter publicerade.
- - - - -

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
Stämmoprotokoll 2019 justerat
- - - - -
Förvaltningsberättelse 2019 samt budgetförslag 2020
- - - - -
Resultatrapport 2019
- - - - -
Mera dokument

Startsida | Kontakt | Nyheter | Dokument | Anmälan ägarbyte | Historia | Stadgar etc. | Verksamhetsområden