Betsede Samfällighetsförening

Anmälan ägarbyte

Ägarbyte

Meddela när du säljer din fastighet, så slipper du få krav på årsavgift för en fastighet som du inte längre äger.

Fakturan skickas till den som vid årsmötet är antecknad i debiteringslängden som ägare.

Avgiften gäller för kalender år och förfaller till betalning på dag som årsmötet beslutar vanligtvis den 31 mars.

Vid försäljning är köpare och säljare solidariskt betalningsansvariga för årets avgift enligt Lagen om förvaltning av samfälligheter. Detta innebär att den som står som fakturamottagare är skyldig att betala.

Samfällighetsföreningen gör ingen fördelning av avgiften mellan köpare och säljare, utan den fördelningen görs upp dem emellan.

Vänligen se bilaga, fyll i och sänd till ekonomiansvarig.
 
Bilagor:
- Ägarbyte (pdf-fil 9,13 kt)

 

 

 

De senaste nyheterna

Inga nyheter publicerade.
- - - - -

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
Stämmoprotokoll 2019 justerat
- - - - -
Förvaltningsberättelse 2019 samt budgetförslag 2020
- - - - -
Resultatrapport 2019
- - - - -
Mera dokument

Startsida | Kontakt | Nyheter | Dokument | Anmälan ägarbyte | Historia | Stadgar etc. | Verksamhetsområden