Aspviks Samfällighet

Aspviks Samfällighet - Välkommen


Adressen till dessa sidor är: http://www.samfallighet.com/aspvik
e-postadress till styrelsen är: epost@aspviksvagen.se

Information till boende i Aspvik med omnejd


Hej,
Vi vill informera om att vi har börjat med naturvärdesinventering av området som en del av detaljplaneläggningen. I detta ingår en fågelinventering, hasselsnoksutredning och en inmätning av skyddsvärda träd. Utredningen kommer utföras av konsultfirman Ekologigruppen under april -maj. Trädinmätning kan komma även att ske på privata fastigheter. Vi kommer dock att skicka ut brev till de berörda fastighetsägare med närmare information.
Om ni har frågor gällande naturinventeringen vänligen vänd er till Värmdö kommuns kommunekolog Gundula Kolb.
Har ni frågor gällande detaljplaneprocessen vänligen kontakta Sten Hammar eller Jenny Beijar.
Vid övriga frågor kan ni kontakta projektledare Sophie Dahllöf. Email:
fornamn.efternamn@varmdo.se eller telefon via servicecenter 08-570 470 00.
På kommunens hemsida kan ni läsa mer om detaljplaneläggningen:

https://www.varmdo.se/samhalleochtrafik/samhallsplanering/pagaendedetaljplanering/gustavsberg/pfoaspvik118mfl.4.1999e31016fa89e1e742ba05.html

Med vänlig hälsning

Sophie Dahllöf
Projektledare
Mark- och exploateringsavdelningen

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9-11
134 81 Gustavsberg
Telefon direkt: 08-570 472 51
sophie.dahllof@varmdo.se
varmdo.seStyrelseprotokoll för Aspviksvägens vägsamfällighet, per capsulam


Inledning
Under rådande situation med Coronaviruset, beslutade styrelsen att ställa in den planerade årsstämman,som skulle ha hållits lördagen 21 mars. Tills en årsstämma kan genomföras arbetar styrelsen vidare och ser till att nödvändig verksamhet kan upprätthållas. Enligt stadgarna ska en årsstämma genomföras senast under juni månad, och styrelsen håller medlemmarna uppdaterade om när situationen medger att en årsstämma kan genomföras.

Ekonomi
Inför den planerade årsstämman sände styrelsen ut en årsredovisning inklusive förslag till budget. Styrelsens förslag till beslut var oförändrade vägavgifter. Föreningens budget ska senare fastställas av årsstämman.

Vägavgifter för 2020
Styrelsen beslutar att nu debitera samma avgifter som under 2019. Vi skickar ut fakturor till medlemmarna enligt lagd debiteringslängd, och anger att avgifterna är preliminära tills de kan bli fastställda av kommande föreningsstämma. Förfallodatum för betalning av vägavgifterna sätts till 30 april 2020.

Aspvik 2020-03-27


Martin Sääf
Ordförande

 

 

De senaste nyheterna

Vägmålning
Vägmarkeringarna kommer att målas den 7/5 om vädret tillåter Sopning kommer Läs mera...
- - - - -
Planförändring Aspvik-Ösby Grind mm
Hej! Det blev lite oklart i de första mailen som gick Läs mera...
- - - - -
Årsstämman 2020 inställd
Årsstämman för Aspviksvägens samfällighet lördag 21/3 är inställd! Med den situation Läs mera...
- - - - -
Mera nyheter

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
Styrelseprotokoll ASF per capsulam_2020-03-27.pdf
- - - - -
Budget ASF 2020
- - - - -
Debiteringslängd ASF 2020
- - - - -
Mera dokument

Startsida | Kontakt | Nyheter | Dokument | Allmän information om Aspvik | Kuvia | Historik och annan allmän info | Kuvia | Äldre Bilder | Kuvia | Stadgar / Styrelse / Myndighetsbeslut | Kuvia