Aspviks Samfällighet

Aspviks Samfällighet - Välkommen


Adressen till dessa sidor är: http://www.samfallighet.com/aspvik
e-postadress till styrelsen är: epost@aspviksvagen.se

Till alla medlemmar i Aspviksvägens samfällighetsförening, ASFBeroende på Coronapandemin kan vi inte heller denna gång kalla till ett fysiskt årsmöte. Styrelsen har detta år valt att planera för årsmötet genom ett frågeformulär till samtliga medlemmar, och det formuläret tar upp samtliga årsmötespunkter och beslut. Vi har sett att andra föreningar genomfört sina årsmöten på detta sätt och fått det att fungera.

Utöver de traditionella årsmötespunkterna, som avslutande av föregående år, ansvarsfrihet, val av ny styrelse, budget för kommande år, är det några punkter som vi vill peka på, och de är:

• Avgiftssänkning föreslås för kommande år 2022, beroende på
god kassa och att inga större åtgärder är planerade.
• Propositioner från styrelsen angående extra debitering och
andelstal för fastigheten Aspvik 1:195 (Varvet).
• Styrelsen avser att kalla medlemmarna till ett
informationsmöte senare under året, när det finns information
om det pågående planarbetet i området. Vi återkommer om när
och på vilket sätt detta kan genomföras.

Årsmötesdatum är satt till 23 maj 2021, och vi önskar få svar på utskickad blankett allra senast till detta datum.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen för ASF


Skicka era svar antingen via mail epost@aspviksvagen.se eller via vanlig post till:

Aspviksvägens samfällighetsförening
Aspviks brygga
134 38 Gustavsberg

Efter 23 maj 2021 distribuerar vi det slutliga protokollet via mail, och publicerar det på föreningens hemsida. Protokollet kommer att vara underskrivet av styrelsen, och innehålla röstlängd där det framgår hur röstningen har utfallit. De medlemmar som har hört av sig, kommer att tas med till röstlängden.
Med hopp om stort deltagande från medlemmarna sida.

Vi ber er noggrant läsa igenom alla handlingar. Ni är välkomna med frågor till styrelsen. Adressera även dessa till epost@aspviksvagen.se

Samtliga årsmöteshandlingar finns att läsa på föreningens hemsida:
http://www.samfallighet.com/aspvik

 

 

De senaste nyheterna

Protokoll från föreningsstämman 2021
Protokoll från föreningsstämman 2021 finns nu i dokumentarkivet Läs mera...
- - - - -
Dokument till årsmötet
Nu finns alla dokument i dokumentarkivet som du behöver för Läs mera...
- - - - -
Minnesanteckningar videomöte med Värmdö Kommun 2020-11-13
Minnesanteckningar videomöte med Värmdö Kommun 2020-11-13 Aspviks samfällighetsförening (ASF) Martin Sääf, Bo Läs mera...
- - - - -
Mera nyheter

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
Årsmötesprotokoll föreningsstämma ASF
- - - - -
Förslag dagordning årsmöte ASF 2021
- - - - -
Resultaträkning ASF 2020
- - - - -
Mera dokument

Startsida | Kontakt | Nyheter | Dokument | Allmän information om Aspvik | Kuvia | Historik och annan allmän info | Kuvia | Äldre Bilder | Kuvia | Stadgar / Styrelse / Myndighetsbeslut | Kuvia